Do prázdnin sa dá skočiť aj vedecky. Na UKF na podujatie nadväzujú po dvoch rokoch

Deti čaká 25 stanovíšť, vďaka ktorým objavia čaro prírodných vied.

V pondelok 27. júna na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre odštartoval pri príležitosti konca školského roku dvojdňový Vedecký skok do prázdnin. Organizujú ho vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci, určený je pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl z mesta Nitra.

Ako hovorí samotný titul, ide o akciu, vďaka ktorej urobia malí škôlkari a školáci svoj prvý skok do vedy. Deti sa na pár hodín stanú vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie. Ako býva už dobrým zvykom, aj tento rok si môžu vyskúšať, aké je to byť záchranárom.

„Po dvoch rokoch pandémie by sme chceli nadviazať na našu tradíciu vedeckého dňa detí. Keďže tento deň bol v minulosti určený pre predškolákov a žiakov prvého ročníka základnej školy, chceli by sme tento rok umožniť stretnúť sa s vedou aj tým žiakom, ktorým to nebolo v minulých dvoch rokoch kvôli pandémií umožnené,“ priblížila Ľubomíra Valovičová z občianskeho združenia Viac ako učenie.

vedecký skok do prázdnin
foto: IG FPVI

Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied a informatiky si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku.

„Našou snahou bude zaujať a umožniť deťom objavovať čaro prírodných vied a odpovedať na ich zvedavé otázky. Základom všetkých aktivít bude vysoká miera angažovanosti detí a žiakov, kde nebudú iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, ale vlastnou aktívnou činnosťou sa budú spolupodieľať na získavaní nových vedomostí, zručností návykov a postojov. Našou ambíciou je pripraviť pre deti a žiakov množstvo zážitkov, prostredníctvom ktorých sa na chvíľu stanú mladými vedcami,“ dodala Ľ. Valovičová.

Predpokladá sa, že každý deň sa podujatia zúčastní 450 detí.

Podujatie je realizované vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Syncreon pomáha Nitre a tiež Nadácie Pontis cez grantový program Nadácie TESCO – „Vy rozhodujete, my pomáhame.“

Úvodná fotografia: Lubo Balko (UKF), Vedecký deň detí – VEDET s podtitulom Skok do vedy, 2019

Televízia Nitrička

Forgot Password