Do Párovských Hájov sa vracia Festival amatérskeho divadla

Najbližších šesť dní bude Festival amatérskeho divadla (FAD) prebiehať na viacerých miestach v Nitre.

foto ilustračná: pexels.com

Ôsmy ročník divadelného komunitného festivalu s medzinárodnou účasťou sa opäť vracia do Párovských Hájov. „Je prioritne určený divadlám mladých do 33 rokov, ktoré narúšajú tradičné formy spracovania témy a inscenovania, ktoré sú zaujímavé svojou dramaturgiou, inovatívnosťou, otvorenosťou témy, formy, žánru,“ uvádza hlavný organizátor festivalu Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre.

Festival dáva možnosť pre dialóg a odborné diskusie s divákmi, tvorcami a hodnotiteľmi inscenácií.

Podľa organizátora tiež prináša účastníkom nové skúsenosti a zručnosti cez workshopy, divadelné experimenty a netradičné formy divadla. „Nitra a okolie sú centrom tvorby autorského divadla mladých, miestom vzniku úspešných inscenácií v rámci celej SR. FAD má už svoje meno a značku, preto chceme vo festivale pokračovať a rozširovať o zahraničné súbory, lektorov,“ približuje KOS.

Festival bude prebiehať od 12. do 17. júla v Kultúrnom dome v Párovských Hájoch, KOS v Nitre, Kultúrnom bode.K7, ZUŠ J. Rosinského v Nitre a v nitrianskom Hideparku.

Program obsahuje 1 úvodné performance,16 inscenácií, 2 nezávislé divadlá, 4 divadelné workshopy, umelecký prednes, výstava fotografií 3 hudobné produkcie a ďalšie aktivity.

Televízia Nitrička

Forgot Password