Do novej škôlky v bývalých zoborských kasárňach už hľadajú zamestnancov

Po odstránení kolaudačných chýb prebehne zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Z toho vyplýva, že spomínané priestory budú potrebovať aj nových zamestnancov.

Foto: Nitriansky hlásnik

Miesto tu nájde učiteľ/ka, kuchár/ka, upratovač/ka aj prevádzkový pracovník.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovými dokladmi by ste mali doručiť najneskôr do 30. júna na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova trieda č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Na obálku uveďte: Žiadosť o prijatie do zamestnania (názov pracovnej pozície) – neotvárať. Okrem žiadosti musíte zaslať životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie podrobné informácie sa dozviete na webstránke masta Nitry.

Foto: mesto Nitra

Škôlka ponúkne priestor pre 144 detí.

Nové zariadenie vzniklo prestavbou niekdajších zoborských kasární a jej prístavbou. Žiaci vo veku od 3 do 6 rokov budú rozdelení do 6 tried, v každej z tried bude 24 detí. Budova aj okolie na Dobšinského ulici prešlo od marca 2019 výraznou zmenou. Podľa nitrianskej radnice tak majú autori a zhotovitelia šancu získať ocenenie v architektonických súťažiach CE.ZA.R. alebo Stavba roka.

„Súčasťou dostavby celého komplexu je zatrávnenie a spevnenie dopravných koridorov pre automobily a chodcov, samozrejmosťou je rozšírenie verejného osvetlenia. Do materskej školy je možno sa dosť z príjazdových komunikácií, a to z Dobšinského ulice i Jeleneckej ulice,“ uviedol hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Zdroj foto: Nitriansky hlásnik

„Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na zakúpenie interiérového vybavenia a zariadenia,“ dodala Mária Orságová.

Nitrianska radnica získala na výstavbu dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 916 000 eur, investíciu spolufinancuje 5 %. Stavebné práce boli vyčíslené na 2 612 509 eur. 

Zdroj: Youtube Nitriansky hlásnik

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password