Do ankety o využití bývalých kasární sa zapojilo vyše 1600 ľudí

Nitrianska radnica sa v ankete pýtala respondentov na využitie priestoru bývalých vojenských kasární na Martinskom vrchu.

Po stretnutí s verejnosťou a komentovanej prehliadke areálu sa na mestskom úrade konalo ďalšie podujatie venované tejto lokalite.

Zišli sa na ňom zástupcovia vlastníkov pozemkov a budov v kasárňach i ďalšie organizácie. „Šlo o participatívne stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj viaceré dotknuté organizácie a občianske združenia, ktoré majú záujem spolupracovať v prospech ďalšieho rozvoja tohto územia. Celý proces participácie vedie Spolka – kolektív odborníčok z oblasti architektúry a sociológie, ktoré pracujú na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania,“ uviedol magistrát.

Výstupy celého procesu plánovania s obyvateľmi budú predstavené v novembri.

„Budú podkladom pre prípravu zadania architektonickej súťaže na riešenie areálu kasární. Cítime veľký záujem verejnosti o riešenie tejto lokality. Iba samotný dotazník o jej ďalšom využití vyplnilo vyše 1600 obyvateľov,“ pripomenul mestský úrad.

Ako doplnil, aktivity mesta sú finančne podporené medzinárodným projektom URBACT pod názvom Green Place. Let’s do it together.

„Mesto Nitra je zapojené v sieti desiatich európskych miest s cieľom obnovy nevyužívaných mestských území na hodnotné miesta zelene, a to s obyvateľmi a pre obyvateľov,“ vysvetlila radnica.

Mesto už časť areálu bývalých kasární využíva. V roku 2020 tam bola otvorená nová materská škola, ktorá vznikla rekonštrukciou objektu na Dobšinského ulici. Ďalšie štyri stavby sa v súčasnosti rekonštruujú pre potreby Kreatívneho centra.

Televízia Nitrička

Forgot Password