Dni otvorených dverí na univerzitách tento rok iba virtuálne

Pod Zoborom sa na oboch nitrianskych univerzitách začali Dni otvorených dverí. Tento rok, žiaľ, iba vo virtuálnej podobe.

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) sa na prelome januára a februára začali virtuálne Dni otvorených dverí. SPU počas nich bude do 1. apríla postupne predstavovať všetky svojej fakulty. Tie budú uchádzačom o štúdium postupne predstavovať svoje pracoviská a katedry. Ako informovala SPU, fakulty pre nich pripravili rôzne súťaže, virtuálne prehliadky priestorov, videá i online prenosy. Informujú tiež o termínoch podávania prihlášok, obsahoch študijných programov a ďalších podmienkach vzdelávania.

Podujatia sú pripravené na február i marec. V prvý februárový týždeň sa začnú prezentovať Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja i Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Univerzita Konštantína Filozofa

Päť fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si tento rok pripravilo zaujímavý a inšpiratívny online program v podobe videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór. Uchádzači sa tak zoznámia s ponukou štúdia, študijnými programami, podmienkami aj pestrými možnosťami študentského života. Nebude chýbať online prezentácia celej univerzity, online chat o všeobecných otázkach štúdia a ďalšieho vzdelávania na UKF. O svojej ponuke a službách záujemcov v online prezentáciách oboznámi aj Študentské centrum, Študentský parlament a ďalšie organizácie.

foto: Lubo Balko

„Keďže situácia nám neumožňuje zorganizovať tradičný Deň otvorených dverí UKF v Nitre prezenčne, univerzita pripravila pre všetkých záujemcov ‚Online DOD 2021‘, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februára,“ uvádza univerzita.

Zdroj titulnej foto: Lubo Balko

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password