Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Mesiac september patrí aj v našej krajine Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú medzinárodným podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa každý rok v mesiaci september v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Každoročne sa v týchto štátoch v septembri dokopy koná až 50 000 akcií.

Cieľom podujatia je zvýšiť hrdosť a povedomie obyvateľov o kultúrnych pamiatkach nachádzajúcich sa na našom území. V septembri DEKD ponúknu po celom Slovensku vyše 400 rôznych podujatí. Svoje brány otvoria bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia aj tie známe.

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľovi DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú otváracie podujatia v niektorom z historických miest. Každý ročník je zameraný na špecifickú tému.

V roku 2010 bolo poverené Ministerstvom kultúry SR úlohou koordinátorov Združenie historických miest a obcí Slovenska. V roku 2017 bolo toto poverenie rozšírené o občianske združenie ICOMOS.

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie pamiatok, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť a v bežne navštevovaných pamiatkách, múzeách a galériách sa poriadajú špeciálne sprievodné podujatia. Takže svoje brány otvoria bežne neprístupné pamiatky a v inom svetle sa predstavia aj tie známe.

Tento rok hosťuje otvárací ceremoniál mesto Banská Štiavnica.

„Na stretnutí v Madride v roku 2016 boli dohodnuté témy na najbližšie obdobie. Po konzultácii generálnych partnerov a koordinátorov bola na Slovensku téma DEKD 2019 uvedená ako Umenie a zážitok,“ informovala národná koordinátorka DEKD Silvia Petrášová. Celoeurópska stanovená téma je Zdieľané dedičstvo, teda európska kultúra, ktorá nás vo svojej rozmanitosti spája.

Organizátori minulý rok za hosťujúce mesto vybrali Nitru, pretože v roku 2018 oslávila 770. výročie udelenia kráľovských výsad mesta. Septembrové Dni európskeho kultúrneho dedičstva pod Zoborom tento rok otvoril historický festival s názvom Kráľovská Nitra, ktorý sa konal na konci augusta v mestskom parku na Sihoti.

„Myslím si, že mesto Nitra sa má čím pochváliť. Ja som veľmi rád, že v spolupráci aj s inými organizátormi môžeme ľuďom, obyvateľom túto históriu ukázať a môžeme k tomu prispievať, aby sa obnovovala a aby sa zachovala pre budúce generácie,“ povedal bývalý viceprimátor mesta Nitra Ján Vančo.

Čo si budú môcť návštevníci v rámci tohto podujatia pozrieť?

Počas celého septembra sa milovníci umenia a histórie môžu tešiť na viac ako dvadsať  podujatí – výstavy krajinárskej tvorby, kníh z fondu krajskej knižnice, tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie a fotografií mapujúcich rekonštrukciu katedrály, až po koncerty umeleckých telies, dni otvorených dverí, divadelné predstavenie Trója v Starom divadle K. Spišáka s následnou diskusiou, až po návštevy v rámci Dňa otvorených dverí  v Štátnom archíve v Nitre a v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi na Ulici Fraňa Mojtu. Zaujímavou bude aj komentovaná prehliadka Zoborského kláštora a Židovského cintorína v Nitre. 

Podrobnejší zoznam nájdete tu.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password