Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Témou tohto ročníka je „Dedičstvo pre všetkých“ a pre milovníkov kultúry sú pripravené zaujímavé podujatia.

Hlavným cieľom DEKD je prehĺbenie záujmu ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšenie kultúrnej identity národa cez sprístupnenie bežne prístupných i neprístupných pamiatok, organizácia seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím. Povedomie o kultúrnom dedičstve našej republiky sa rozširuje aj cez zahraničných návštevníkov, ktorí sa na takýchto podujatiach zúčastnia.

Pre milovníkov kultúry v Nitre sú pripravené rôzne prehliadky, výstavy, prednášky, workshopy či koncerty.

Tento rok sa nesie v duchu osláv histórie a vzdelania pod témou „Dedičstvo pre všetkých“. V Nitre sa podujatie začne v sobotu, 4. 9. o 14:00 na Zoborskom kláštore. Návštevníkov čaká prehliadka najstaršieho kláštora na Slovensku so sprievodcom, rozprávanie o zaujímavostiach zo života benediktínskych a kamaldulských mníchov, prehliadka kostola a príbytku mnícha prostredníctvom rozšírenej reality. Organizátorom akcie je Zoborský skrášľovací spolok a opätovne sa bude konať aj 18.9.

Turistické informačné centrum v Nitre ponúka bezplatnú prehliadku s názvom „Po stopách modernej architektúry“. Podujatie začne tiež v sobotu, 4. 9. o 18:00. Prehliadka je zameraná na modernú architektúru Nitry a zraz je pri aule SPU, ďalej sa pokračuje na Svätoplukovo námestie, do Pároviec a končí sa na Štúrovej ulici.

9. 9. je pre návštevníkov pripravená „Etnologická komentovaná prehliadka po mestskom cintoríne“ z pohľadu etnologičky Margity Jágerovej, ktorá pôsobí ako vedúca Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Cintoríny a pohrebiská nie sú len sakrálnym priestorom, ale i zdrojom informácií o miestnom obyvateľstve, vkuse či umení.

Program tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva je pestrý a návštevníci sa majú na čo tešiť. Počas celého septembra sú pre vás brány vybraných kultúrnych pamiatok otvorené a máte príležitosť rozšíriť si povedomie o krásach, ktoré mesto Nitra ukrýva.

Televízia Nitrička

Forgot Password