Dlhy na daniach vás môžu pripraviť o vodičák

Vďaka novele daňového poriadku majú daniari nové možnosti, ako vymáhať nedoplatky.

„Od januára 2020 platí, že v prípade, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok fyzickej osoby inými formami, exekútor môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu,“ informuje Finančná správa Slovenskej republiky a dodáva, že pri vykonávaní exekúcie zohľadní aj skutočnosť, či dlžník so správcom dane komunikuje alebo nie a má iný exekúciou postihnuteľný majetok.

Pred začatím daňovej exekúcie si daniar preverí, či dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníka vyzve, aby dlh splatil. Zároveň ho upozorní, že ak vymáhaný nedoplatok v príslušnej lehote nezaplatí, vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie jeho vodičského preukazu.

zdroj: unsplash.com

„Daňový exekučný príkaz bude doručený príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný,“ pokračuje Finančná správa. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku sa exekučné konanie a blokácia vodičského preukazu zruší.

Výnimkou je len situácia, ak je váš príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu, napríklad ste vodičom z povolania. V tom prípade vám vodičský preukaz zobrať nemôžu – musíte sa však preukázať.

Na dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce už výnimka neplatí. Zástupcovia polície im vodičský preukaz odobrať môžu.

zdroj: unsplash.com

„Nový spôsob exekúcie je možné uplatniť na všetky nedoplatky evidované daňovými a colnými úradmi vrátane colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných podľa colných predpisov,“ dodáva Finančná správa. Zoznam daňových dlžníkov zverejňuje na svojom portáli.

Pokiaľ sa vás táto novela týka, ako dlžník by ste mali aktívne komunikovať s daňovým a colným úradom a hľadať alternatívy riešenia. Najlepšie hneď ako zistíte, že sa vaša finančná situácia zhoršila.

Televízia Nitrička

Forgot Password