Divadlo Andreja Bagara v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia fasády

Fasáda je v havarijnom stave už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa teraz rozhodol do opravy budovy investovať.

Podľa Úradu NSK je rozpočet na opravu fasády viac ako 2,35 milióna eur.

„Bude financovaná z vlastných zdrojov NSK, ktorý však bude hľadať možnosti zapojenia sa do výziev vyhlásených z operačného programu Slovensko, či už z dopytovo orientovaných výziev, alebo z Integrovanej územnej stratégie NSK,“ uviedol úrad. „Je tu priestor na to, aby sme realizáciu vykonali z Programu Slovensko a kraj by sa na investícii podieľal iba spolufinancovaním v hodnote osem percent,“ doplnil šéf Demokratického poslaneckého klubu v Zastupiteľstve NSK Daniel Balko.

Podľa riaditeľa Divadlo Andreja Bagara (DAB) Jaroslava Dóczyho bol problém s poškodenou fasádou identifikovaný už v roku 2019, keď časť kamenného obkladu spadla.

„Našťastie, popadal na terasy, ktoré sú uzavreté, pretože sú tiež v havarijnom stave. Vďaka tomu obklad nepoškodil žiadnu cudziu vec ani nikomu neblížil na zdraví,“ povedal Dóczy. Ako doplnil, na fasáde sa budú vymieňať poškodené kamenné platne a kovové konštrukcie. „Tieto konštrukcie držia obklad a ich postupná korózia spôsobila, že obkladové kamenné dosky začali padať,“ vysvetlil Dóczy.

Ako informoval Úrad NSK, obklad budovy sa na kritických miestach rozoberie, skontroluje sa oceľová nosná konštrukcia a poškodené či chýbajúce platne obkladu budú vymenené za nové, identického materiálu, farby a v tých istých rozmeroch. „Na kamenný obklad sa bude nanášať ochranný náter, ktorý zabezpečí, že sa prípadné grafity nebudú vsakovať do hĺbky kameňa a budú ľahko odstrániteľné. Hydrofobizácia kameňa zabráni zasiakaniu zrážkovej vody a atmosférickej vlhkosti a biocídna ochrana kameňa zabráni opätovnému vytváraniu plesní, machov a lišajníkov,“ uviedol NSK.

Projekt rekonštrukcie fasády divadla je rozdelený na desať etáp.

Presný termín začiatku prác zatiaľ stanovený nebol. „NSK bude konečne vo viditeľnej miere investovať do kultúrnej infraštruktúry. Pôjde za posledné roky asi o prvú rekonštrukciu takéhoto rozsahu. Som preto veľmi rád, že divadlo malo pripravený projekt so schválenou projektovou dokumentáciou. Dúfam, že tento rok by sme mohli začať riešiť verejnú súťaž na dodávateľa prác a v krátkej dobe riešiť aj samotnú realizáciu,“ dodal Balko.

Televízia Nitrička

Forgot Password