Divadlo Andreja Bagara sa zapája do kampane UNESCO k Svetovému dňu detí

Pripojí sa tak k dominantám, ktoré budú 20. novembra svietiť na modro.

Foto: NH

Svetový deň je pripomienkou prijatia Deklarácie o právach dieťaťa Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1959.

Divadlo Andreja Bagara sa zapojí do pripomienky nasvietením budovy.

Budovy v mestách po celom svete sa pri príležitosti Svetového dňa symbolicky osvetľujú modrým svetlom. Podľa UNESCO tak podporujú ciele a ideály OSN, mier a ľudské práva.

„Som veľmi rád, že sa Divadlo Andreja Bagara i so svojím zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom takto symbolicky môže pripojiť do osláv Svetového dňa detí,“ uviedol riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy.

Televízia Nitrička

Forgot Password