Divadlo Andreja Bagara pred novou sezónou posilnilo tvorivý tím

Nitrianske Divadlo Andreja Bagara (DAB) sa pripravuje na novú sezónu s novými pracovnými posilami.

foto: dab.sk

„Matúš Bachynec patrí k najmladšej generácii divadelných režisérov na Slovensku. Réžiu vyštudoval v ročníku režiséra Romana Poláka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre réžie a dramaturgie,“ predstavilo DAB nového šéf umeleckého súboru.

Matúš Bachynec svoju tvorbu už počas štúdia prezentoval na viacerých domácich aj zahraničných festivaloch. Ako režisér pravidelne hosťuje v slovenských divadlách. „Jeho doménou je slovenská klasika, ale inscenuje aj súčasné pôvodné texty s angažovaným presahom či inteligentné komédie,“ uvádza DAB.

V Slovenskom národnom divadle napríklad inscenoval dokumentárnu drámu Natálka s témou etnickej neznášanlivosti, pripravil komornú inscenáciu o živote a tvorbe Marty Kubišovej a k 70. výročiu zavraždenia Milady Horákovej inscenáciu Milada. Okrem réžie sa venuje aj vlastným adaptáciám a prekladom.

Pre DAB naštudoval v roku 2019 francúzsku komédiu Meno a v roku 2020 českú komédiu Vlastníci.

Martina Mašlárová po doktorandskom štúdiu pôsobí na Divadelnej fakulte VŠMU pôsobí ako pedagogička a študijná prodekanka. Píše pre rôzne kultúrne periodiká a pravidelne spolupracuje s divadelnými festivalmi ako členka dramaturgických rád, festivalových redakcií, kurátorka, hostka diskusných platforiem a porotkyňa postupových súťaží neprofesionálnych divadiel.

Okrem toho príležitostne prekladá z francúzštiny a angličtiny. „Ako členka kurátorského tímu sa podieľala na vzniku výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú organizoval Divadelný ústav v rámci projektu Rok slovenského divadla. Je spoluautorkou otázok do divadelnej Spoločenskej hry v x dejstvách,“ dodáva DAB.

Že sa blíži nová divadelná sezóna, naznačuje aj otvorenie pokladnice, diváci si od 22. augusta môžu kúpiť vstupenky na septembrové predstavenia.

Televízia Nitrička

Forgot Password