Divadelná Nitra ponúka verejnosti možnosť stáť na javisku medzinárodného festivalu

Divadelná Nitra tento rok opäť zapojí do programu aj verejnosť – môžete účinkovať v predstavení alebo pomáhať festivalu ako dobrovoľníci.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra dáva Nitranom pravidelne priestor byť nielen divákmi, ale i priamou súčasťou podujatia. Špecifikom tohto ročníka je, že jedno z predstavení hlavného programu vznikne práve so zapojením bežných ľudí – vybraní záujemcovia sa stanú aktérmi pohybovej performancie PRIMA.

Najnovšie autorské dielo tanečníka a choreografa Viktora Černického radikálne popiera chápanie choreografie ako konečného tvaru a v oslobodenom pohybe kladie dôraz na variabilitu.

„V dnešnej dobe, vo veľkej miere definovanej vzájomným odlúčením, je PRIMA výzvou na opustenie komfortnej zóny. Pestrá skupina zástupcov miestnej komunity tak môže v dialógu s profesionálnymi tanečníkmi a performermi (Tomáš Janypka, Lukáš Karásek, Jaroslav Ondruš a Tinka Avramová) pod vedením Viktora Černického skúmať hranice medzi jednotlivcom a kolektívom. Výsledok tvorivého procesu bude možné vidieť ako súčasť hlavného programu festivalu Divadelná Nitra,“ informovala Nikoleta Kováčová z Asociácie Divadelná Nitra.

Štvordňové tvorivé laboratórium bude otvorené pre všetkých neprofesionálov, ktorí majú radi pohyb, chcú si vyskúšať kreatívny proces a majú viac ako 15 rokov. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, páry, skupiny či rodiny hovoriace po slovensky alebo anglicky. Výzva je sprístupnená do 12. septembra 2022. Do 14. septembra organizátori potvrdia vybraným kandidátom účasť. Viac informácií nájdu záujemcovia v prihlasovacom formulári.

Okrem toho organizátori i tento rok vyzývajú záujemcov, aby sa prihlásili za dobrovoľníkov a zažili tak festivalovú atmosféru aj za oponou.

Dobrovoľníci môžu zistiť, ako funguje zákulisie a celková príprava festivalu, nadobudnúť nové skúsenosti, kontakty a priateľstvá či započítať si účasť do absolventskej praxe v rámci štúdia. Viac informácií o dobrovoľníctve na Divadelnej Nitre a o možnostiach prihlásiť sa nájdu záujemcovia tu.

Za tridsať rokov Divadelnej Nitry sa do festivalu zapojilo viac ako 1 700 aktívnych ľudí. „Pre festival zohrávajú dôležitú úlohu nielen pri organizácii, ale predovšetkým vytvárajú nezabudnuteľnú a živú atmosféru. Vznikajú medzi nimi (a nami) priateľstvá a dokonca sa k nám aj mnohokrát vracajú. Niektorí aj priamo do štábu,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky Divadelnej Nitry Anna Šimončičová.

Na prelome rokov vyjde Asociácii Divadelná Nitra jubilejná publikácia Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Organizátori v nej okrem iného dokumentujú dobrovoľnícku činnosť za doterajšie fungovanie festivalu v podobe zoznamu mien všetkých tých, ktorí za uplynulých 30 rokov priložili ruku k dielu. Bývalí dobrovoľníci doň môžu dopísať svoje meno a roky svojho pôsobenia prostredníctvom linku.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 30. 8. 2022 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7, Nitra) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00. O predstaveniach, online predaji vstupeniek, možnostiach kúpy a rezervácií vstupeniek cez pokladnicu sa dozviete na +421 949 853 333 a vstupenky@nitrafest.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password