Študenti nitrianskych univerzít zostávajú doma

Časť vzdelávacích aktívit musia presunúť na lepšie obdobie.

foto ilustračná (pixabay.com)

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre predlžuje dištančnú formu vzdelávania. Tá by mala na základe príkazu rektora platiť až do ukončenia výučbovej časti zimného semestra, čiže do konca kalendárneho roka 2020.

Vzdelávacie aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, ako sú praktická výučba, práca v laboratóriách a podobne, je potrebné zrušiť a presunúť na obdobie po zlepšení sa epidemiologickej situácie, informovala univerzita.

Televízia Nitrička

Forgot Password