Dišputy pod hradom

V utorok večer sa mohli obyvatelia a návštevníci Nitry opäť zúčastniť diskusného večera na Pribinovom námestí. Hosťom večera bol trenčiansky univerzitný kaplán Juraj Sedláček, ktorý rozprával o doprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich ľudí.

 „Iniciátorom tejto myšlienky bol biskup, ktorý navrhol, že by sme mohli v priestoroch kňazského semináru urobiť pre verejnosť podujatie, kde chceme rozprávať o aktuálnych témach, ktoré rezonujú v spoločnosti,“ priblížil Miroslav Šidlo, vicerektor Kňazského semináru v Nitre. Zároveň dodal, že  zámerom nebolo rozprávať čisto len o náboženských témach, ale zachytiť aj  široké spoločenské problémy.

„Pomaly v každej rodine máme možnosť stretnúť sa s tým, že máme človeka, ktorý je ťažko chorý alebo zomierajúci. Niekedy nevieme, čo tým ľuďom máme povedať, ako im máme pomôcť, čo máme robiť, aby sme sa vyvarovali chýb a boli istým spôsobom bližšie k ich životu,“ dodal Šidlo a zároveň priblížil obsah diskusie.

Človekom doprevádzajúcim chorého môže byť pritom každý, ktorý sa pri ňom nachádza. Či je to niekto z rodinných príslušníkov, alebo rôzni odborníci a zdravotníci z lekárskeho tímu. Na druhej strane to môžu byť aj dobrovoľníci.

Typ starostlivosti je pre konkrétneho ťažko chorého človeka vždy individuálny. Avšak, či už je pacient v domácej starostlivosti, alebo mu je poskytnutá pomoc v prostredí hospicu, blízkosť tých najbližších je veľmi potrebná.

Je dôležité prejaviť pochopenie človeku, ktorý sa dozvie, že jeho zdravotná situácia sa zhoršila. Juraj Sedláček počas utorkovej dišputy hovoril nielen o povzbudzovaní zomierajúcich ľudí k sviatostiam, ale aj o určitých prvkoch správania, ktoré majú títo ľudia spoločné. Podľa slov Sedláčka chorí spočiatku svoju situáciu popierajú, neskôr nastáva hnev, ktorý by si ale príbuzní nemali brať osobne. Ďalej je to vyjednávanie, štádium depresie a nakoniec prijatia.

Dišputy pod hradom sa konajú vždy prvý utorok v mesiaci s výnimkou letných prázdnin a mesiaca január. Najbližšie sa môžete tejto udalosti zúčastniť 4. februára o 18. hodine v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, kedy sa bude diskutovať na tému zneužívania detí a mladistvých.

Televízia Nitrička

Forgot Password