Diskutovali o drogách, aby pomohli závislým

Ak by sme si mohli tipnúť, v čom spočíva riešenie drogovej problematiky, pravdepodobne by sme povedali: v edukácii, trpezlivosti a v prevencii.

Práve to sa Pavol Sčasný zo Združenia STORM pokúsil naučiť účastníkov seminára zameranom na riešenie drogovej problematiky. Závislosť je choroba a hovoríme o nej v prípade dlhodobo sa opakujúceho vzorca správania, ktoré na jednej strane prináša úľavu, na druhej však škodí. Závislý človek si škodlivosť svojho správania uvedomuje, no nevie, ako z kola von, a tak v sebazničujúcom správaní pokračuje. Aj preto je diskusia o drogovej problematike dôležitá, no podstatná je účinná prevencia.

Seminár ponúkol teoretické informácie aj diskusiu v skupinách.

Poznatky o rozdelení drog, o najpoužívanejších opiátoch, ale aj o tom, akým spôsobom ich drogovo závislí ľudia užívajú či aké majú na nich účinky si zo seminára odnieslo dvadsať ľudí, no najmä tí, ktorí s drogovo závislými denne prichádzajú do kontaktu. Nechýbali preto zamestnankyne odboru sociálnych služieb s vedúcou odboru Naďou Šimovou, zamestnanci útulku, terénni sociálni pracovníci a ľudia z komunitného centra. Účastné boli aj rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Služobnice Ducha Svätého, ktoré pracujú v Materskom centre na Orechovom dvore,“ uviedla referentka pre komunitné plánovanie Martina Hrozenská.

Foto: Pixabay.com

Získané poznatky budú účastníkom seminára slúžiť v ich práci.

Pomôžu najmä pri rozpoznaní príznakov po užití drog, umožnia im ľahšie akceptovať takýchto ľudí aj nájsť vhodný spôsob práce s nimi. Združenie STORM sa už od roku 2002 venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduciton. „V programoch Stereo a Cirkus sa robí primárna prevencia rizikového správania skupinovou prácou v základných a stredných školách. V tejto oblasti pracujeme aj s neorganizovanými skupinami detí a mládeže v Nitre,“ uvádza združenie na svojej stránke. Ide o ťažkú, no o to záslužnejšiu prácu, poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí drogovo závislým pomáhajú dostať sa zo začarovaného kruhu vlastnej neslobody.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password