Nitra vyhlásila súťaž na revitalizáciu sídliska Diely

Priestory majú byť vhodné na vykonávanie voľnočasových a rekreačných aktivít pre rôzne vekové skupiny a tým podporovať rozvoj miestnej komunity.

foto: archinfo.sk

Verejnú jednokolovú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov na revitalizáciu sídliska Diely I a Diely II mesto vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Zámerom je vytvoriť na Dieloch verejné priestory, ktoré budú obyvatelia považovať za bezpečné, príjemné a na pohľad estetické. Návrhy majú priniesť riešenia úprav verejných priestranstiev s prvkami inklúzie a primeranou funkčnosťou.

„Chceme, aby tu vzniklo miesto, ktoré ponúkne atraktívne vyžitie a podporí rozvoj miestnej komunity. Jednoducho priestory, ktoré budú mať ľudia radi,“ uviedla nitrianska radnica.

Predkladatelia nájdu viac informácií na archinfo.sk a josephine.proebiz.com. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto spĺňa požiadavku na odbornú spôsobilosť. V prípade kolektívu, musí podmienku spôsobilosti spĺňať aspoň jeden člen, ktorý bude splnomocnený ostatnými členmi na predkladanie a nakladanie s návrhom.

Súťažné návrhy je možné predkladať do 14. júla 2022. Hodnotiaca porota by podľa predpokladov mala zasadnúť 28. júla a zverejnenie výsledkov bude pravdepodobne známe do 6 týždňov od zasadnutia poroty.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password