Diely prejdú revitalizáciou. Pribudne zeleň aj mobiliár

Cieľom 50-tisícoveho projektu je najmä sadová úprava a obnova existujúcej aj výsadba novej zelene. Mesto očakáva zlepšenie klimatických podmienok.

Nitrianske sídlisko Diely prejde revitalizáciou. Vysadené budú nové stromy aj kríky, na Tokajskej ulici pribudne mobiliár i hracie prvky pre deti a mládež. Prístup cez šírkový, trasovaný chodník by mali mať nielen obyvatelia Tokajskej, ale aj tí z Rýnskej a Jarabinovej ulice. „Hlavným cieľom projektu, na ktorý radnica dostala viac ako 50-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu, je výsadba zelene,“ informoval Andrej Jančovič z odboru komunikácie a propagácie na Mestskom úrade v Nitre.

Priestor vnútrobloku bude po dokončení projektu rozdelený na tri zóny.

Centrálnou sa stane priestor s pergolou a lavičkami, oddychovú zóny vytvoria piknikové stoly, pričom nebude chýbať ani športová zóna s trávnikom. Súčasťou projektu sú však najmä sadové úpravy a obnova existujúcej zelene s cieľom optického rozšírenia priestoru a vytvorenia jedného komplexného celku. „Mikroklimatické podmienky priestoru na Tokajskej ulici by mali zlepšiť hlavne listnaté a ihličnaté stromy, kroviny, ale aj bodové solitéry a líniové stromoradia,“ konštatuje radnica.

V lokalite pribudnú desiatky stromov a stovky krovín.

Vysadených bude 73 listnatých stromov, 20 ihličnanov, viac ako 1 150 krovín, 30 popínavých rastlín i nový trávnik. V rámci sadovníckych úprav chce mesto zrealizovať plošnú úpravu terénu pri nerovnostiach aj kotvenie novovysadených drevín. Dodanie kvalitného substrátu pre úspešné uchytenie zelene v novom prostredí je podľa samosprávy samozrejmosťou. Radnica od revitalizácie očakáva predovšetkým zlepšenie klímy na sídlisku. „Sadovnícke práce a výsadba drevín budú stáť 39 817 eur s DPH,“ doplnil hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Foto: Mesto Nitra/Roman Oravec

Práce sa však podľa radnice nezaobídu bez preriedenia súčasnej zelene: „Čo sa týka ďalších prác, niektoré stromy budú musieť byť odstránené, či už klasickým spôsobom, alebo postupným zrezávaním a spúšťaním koruny stromu a kmeňa.“ S cieľom zachovania existujúcich drevín prebehne presvetľovanie korún stromov a zdravotné zásahy podľa arboristického štandardu. Okrem zelene pribudne na sídlisku deväť lavičiek, päť piknikových stolov aj herné a športové prvky pre deti i mládež.

Práce by podľa zmluvy mali byť dokončené do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy. Samospráva očakáva finalizáciu projektu v jesenných mesiacoch.

Mesto Nitra chce podľa slov Jančoviča prostredníctvom tejto investičnej akcie bojovať proti klimatickým zmenám: „Radnicu k výsadbe stromov tlačí aj počasie, ktoré je v lete porovnateľné so stredomorskými krajinami.“ Zeleň totiž nemá iba estetickú, sociálnu alebo rekreačnú funkciu, ale disponuje predovšetkým klimatickými plusmi súvisiacimi s ochladzovaním, tienením a zachytávaním oxidu uhličitého. Výsadba drevín by preto podľa mesta mala byť prioritou, a to najmä preto, že jej nikdy nie je dosť. „Nenahradia ich žiadne tienenia. Tie sú vhodné iba ako doplnenie už existujúcej a vhodne zasadenej zelene,“ povedal Zoltán Balko zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Prvú výraznejšiu výsadbu stromov a kríkov tak o chvíľu budeme môcť vidieť práve na Dieloch.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password