Diecézna charita Nitra spoluorganizuje zbierku školských pomôcok

Pomoc je určená pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a pre deti z Ukrajiny z rodín, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov.

foto ilustračná: pixabay.com

Pobočky Slovenskej katolíckej charity vrátane Diecéznej charity Nitra tento rok organizujú 13. ročník zbierky školských pomôcok. Zbierka prebieha od 1. júna do 15. septembra. „Aj v tomto roku je zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín viac zameraná aj na prostriedky technického vybavenia pre online výučbu,“ uvádza Nitrianska diecéza.

Pomôcky je možné nosiť do sídla Diecéznej charity v Nitre na Samovej ulici č.4 a od budúceho týždňa aj do Zábavno-obchodného centra Max na Chrenovskej.

„Hoci sú prázdniny v plnom prúde, začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži. Nákupné centrum Max preto zriadilo na prízemí zberné miesto charitatívnej zbierky školských tašiek, peračníkov, zošitov či písacích potrieb pre deti, ktoré žijú v neľahkých podmienkach,“ informuje ZOC Max.

Zberné miesto v obchodnom centre organizuje tiež Diecézna charita Nitra. Otvorené bude od 15. augusta do 11. septembra denne od 15. do 18. hodiny.

Darovať je možné písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky), zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelárske papiere), rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery), výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, vodové farby, temperové farby), ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka).

Vzhľadom na situáciu s pandémiou sa zbierka školských pomôcok rozširuje aj o zbierku elektroniky, s ktorou môžu pomôcť najmä spoločnosti a organizácie operujúce s možným prebytkom funkčných zariadení, ktoré by mohli poslúžiť práve deťom zo znevýhodneného prostredia. Zbierku je možné podporiť aj finančne na účet číslo: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

Televízia Nitrička

Forgot Password