Diecézna charita Nitra pripravuje sčítanie ľudí bez domova

Registračný týždeň a projekt Bývanie ako prvé sú súčasťou plánu nitrianskeho magistrátu pomáhať sociálne odkázaným ľuďom, ukotveného v Koncepcii riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019-2022.

Sčítanie ľudí bez domova bude v Nitre prebiehať v rámci projektu Bývanie ako prvé. Vykonávať ho bude Diecézna charita počas registračného týždňa, ktorý bude trvať od 18. do 22. októbra 2021. Projekt Bývanie ako prvé má snahu ukončiť bezdomovectvo a pomáhať ľuďom, ktorým hrozí strata bývania. Úloho registračného týždňa je zaregistrovať a vytvoriť databázu tých, ktorí prejavia o bývanie záujem. „Cieľom je získať informácie nielen o ľuďoch bez domova, ale aj o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, majú dočasné bývanie alebo im hrozí, že v najbližšom období prídu o strechu nad hlavou. Budeme mať prehľad nielen o tom, koľko takýchto ľudí v Nitre máme, ale aj o podmienkach, v ktorých žijú, o ich zdravotnom stave, dôvodoch, prečo sa dostali na perifériu spoločnosti a či majú záujem o pomoc prostredníctvom projektu Bývanie ako prvé,“ uvádza Biskupstvo Nitra.

Týždeň bude prebiehať v spolupráci s odborníkmi, magistrátom, Univerzitou Konštantína Filozofa, mestskou políciou a dobrovoľníkmi. Získané údaje budú spracované a zverejnené do konca tohto roka. Zároveň spúšťajú projekt Bývanie ako prvé.

Ide o aktivitu Diecéznej charity Nitra v rámci eurofondovej výzvy Dostupné bývanie s prvkami Housing first vyhlásenej v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Projekt potrvá do novembra 2023 a je zameraný na mesto Nitra a na Nitriansky kraj. Projekt poskytne domov v piatich bytoch v Nitrianskom regióne. Vybraných klientov sprevádzať počas celého trvania projektu sprvádzať odborní pracovníci.

„Pomáhať im budú pri každodenných životných situáciách, platení nájomného, hľadaní práce, zdravotnej starostlivosti a pri nadväzovaní sociálnych kontaktov. Ľudí bez domova, ktorí využívajú služby útulkov a charitatívnych organizácií je v Nitre približne 300, reálne čísla sa ale pohybujú okolo 500 až 600 a ďalším stovkám ľudí hrozí strata bývania,“ dodáva Nitrianska diecéza. Princíp Housing first sa v zahraničí osvedčil, preto ho chcú adaptovať na sociálny systém na Slovensku.

„Potrebujeme spolupracovať s verejnosťou pri ponuke domov a bytov, ktoré je možné do projektu zapojiť a samozrejme počítame aj s pomocou dobrovoľníkov, pretože ľudia, ktorí roky žili na ulici a potom sa dostanú do samostatného bývania, majú pocit osamelosti a izolácie a nevedia si na novú situáciu zvyknúť. Preto je dôležitá podpora dobrovoľníkov, ktorých vyškolíme a ktorí ich budú sprevádzať a pomáhať pri prekonaní krízových situácií. Myšlienku dobrovoľníctva a ľudskej spolupatričnosti by sme chceli podporiť v našom projekte,“ dopĺňajú autori myšlienky.

Záujemcovia o pomoc a podporu sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.ludiabezdomovanitra.sk a aktuálne informácie a odpovede na otázky budú dostupné aj na sociálnych sieťach.

foto ilustračná (pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password