Deväť nitrianskych škôl získalo granty zo vzdelávacieho programu NKN

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) a mesto Nitra rozdelili granty z programu Mladí nitrianski filantropi. Tento rok získalo podporu päť základných a štyri stredné školy v Nitre.

Cieľom vzdelávacieho grantového programu je podpora kreativity mladých ľudí, ktorí chcú spraviť niečo pre svoje okolie. „V roku 2021 tento program realizuje mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NKN. Aktuálny ročník je určený pre cieľovú skupinu aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl,“ informovala NKN.
      

Grantový program Mladí nitrianski filantropi pozostával v tomto roku zo vzdelávacích aktivít, ktoré motivujú mladých ľudí na dobrovoľníctvo a filantropiu a zároveň ich naučia pripravovať vlastné projekty.

Súčasťou programu je aj samotná realizácia vlastných projektov, ktoré pripravili žiaci a študenti. „Nadácia bude následne robiť monitoring podporených projektov a poskytovať tiež konzultačnú a poradenskú podporu mladým ľuďom,“ uviedla NKN.

Televízia Nitrička

Forgot Password