Deťom v ohrození bude pomáhať nová linka

K dispozícii je 24 hodín denne bezplatne formou chatu a emailu.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození s názvom Viack ako ni(c)k je aktivitou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Pomáhať má deťom a mladým ľuďom do 18 rokov, ktorí sa stretávajú s násilím. Či ide o šikanu, kyberšikanu, ponižovanie, týranie alebo sexuálne násilie, mládež môžu linku kontaktovať kedykoľvek. „Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa,“ vyjadrila sa pre nitriansku radnicu Juliana Holá z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre.

Štyri základné pravidlá linky Viac ako ni(c)k sú súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť.

Fungovanie linky zabezpečuje 14 vyškolených konzultantov. Deti sa sa nimi môžu spojiť cez email: pomoc@viacakonick.gov.sk, alebo cez aplikáciu s názvom Viac ako ni(c)k, dostupná je cez Google Play a App Store. Výhodou je možnosť rýchleho ukončenia komunikácie a vymazania histórie.

Linka však nie je anonymná.

Dôvodom je získanie osobných údajov, vďaka ktorým bude konzultant vedieť poskytnúť adresnejšiu pomoc. Ak sa dozvie, že sú porušované práva dieťaťa, môže kontaktovať zodpovedné orgány.

Televízia Nitrička

Forgot Password