Denný stacionár v Nitre prijíma nových klientov

Denný stacionár v Nitre prijíma nových klientov

Pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa v Nitre poskytujú sociálne služby v dennom stacionári na Baničovej ulici. Stacionár spravuje Správa zariadení sociálnych služieb.

Nitriansky denný stacionár dostal začiatkom augusta pochvalu z ministerstva. O jeho vzornom fungovaní si môžete prečítať viac v našom článku.

„Sociálna služba nazvaná ako denný stacionár je ambulantná sociálna služba. Poskytujeme ju určitý čas počas pracovného dňa, a to  od siedmej do šestnástej hodiny. Naším cieľom je zabezpečiť odbornú službu, zodpovedajúcu potrebám prijímateľa sociálnej služby. Vďaka tejto službe vieme podporiť samostatnosť klientov, naučia sa tu istej forme kontaktov so spoločenským prostredím. Vďaka teoretickým a praktickým skúsenostiam našich odborných pracovníkov dokážeme u klientov aktivizovať a zlepšovať kvalitu ich života,“ vysvetľuje Zuzana Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Klienti stacionára si rôznymi aktivitami rozvíjajú svoje zručnosti a majú zabezpečený sociálny kontakt. Okrem toho majú k dispozícií sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a počas svojho pobytu majú samozrejme zabezpečenú aj stravu.

„Jednoducho povedané, v dennom stacionári sú medzi seberovnými, nájdu si tu priateľov a je im veselšie,“ hovorí Jančovičová.

Vzhľadom na fakt, že stacionár funguje od 7.00 do 16.00, klienti nestratia kontakt s členmi svojej rodiny, ktorí si ich musia po skončení prevádzkových hodín zobrať naspäť domov. Nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis darovala stacionáru akupunktúrne masážne lôžko a zdvíhacie zariadenie, vďaka ktorému sa môžu venovať rôznym aktivitám.

Celková kapacita stacionára momentálne nie je naplnená a Správa zariadení sociálnych služieb tak prípadným záujemcom ponúka voľné miesta.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password