O online Deň otvorených dverí na UKF bol značný záujem

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tento rok predstavila svoje programy budúcim študentom online formou. Lepšia je síce prezentácia naživo, no aj tá virtuálna študentov zaujala.

Prostreníctvom live chatov sa mohli spýtať to, čo ich zaujímalo.

„Popri celkovom predstavení univerzity študentom svoj program prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov, webinárov, diskusií a ďalších online podujatí ponúkli aj všetky fakulty, o svojich aktivitách informovali Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, zaujímavé video predstavil vysokoškolský folklórny súbor Ponitran,“ uviedla univerzita.

Na potenciálnych uchádzačov o štúdium sa s videopríhovorom obrátila prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová. Uchádzači si mohli cez videá pozrieť priestory univerzity, vypočuť si názory študentov, zdieľať ich pohľad na štúdium. „Niektoré podujatia mali naozaj veľa účastníkov, niektoré menej. Osobne považujem toto virtuálne podujatie za výborné, no určite nám chýbal osobnejší kontakt a tváre,“ pokračuje prorektorka.

pixabay.com

V budúcnosti by chceli reálny a virtuálny priestor prepojiť.

„Pre webináre a online chaty využila univerzita okrem iných možností aj vlastný videokonferenčný systém, a tak si mohli uchádzači priamo vyskúšať, ako aktuálne vzdelávanie na našej univerzite v čase koronakrízy prebieha,“ zhodnotila priebeh online DOD UKF 2021 prorektorka.

Otázky uchádzačov sa týkali najmä technických záležitostí súvisiacich s podávaním prihlášok, podmienok prijatia a možnosti ubytovania. „Dvojdňové virtuálne podujatie zároveň poukázalo na dôležitosť systematického budovania značky univerzity v povedomí študentov a učiteľov stredných škôl, študijných poradcov, ako aj zviditeľňovania univerzity a jej fakúlt v regióne a virtuálnom priestore,“ uviedol Martin Drlík prorektor pre vonkajšie vzťahy a rozvoj fakulty prírodných vied.

Výhodou online DOD je, že priestory UKF mohli navštíviť aj mladí zo vzdialenejších končín Slovenska.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password