Daniela Krajčová bude v Nitrianskej galérii hovoriť o rozprávaní kresbou

Prednáška je súčasťou cyklu o súčasnom výtvarnom umení.

Nitrianska galéria pripravuje nové prednášky zamerané na súčasné výtvarné umenie. V poradí 11. ročník edukačného projektu je zameraný na kresbu ako na plnohodnotné výtvarné médium.

Na tému Rozprávanie kresbou bude 19. októbra prednášať návštevníkom galérie Daniela Krajčová.

„Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Anglicku a v Mexiku. Jej dielo bolo súčasťou mnohých skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí,“ uviedli organizátori.

Ako pripomenuli, cyklus Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011. Každý rok sa zameriava na rôzne médiá a témy. „Tohtoročný cyklus sa pozrie na kresbu, nielen ako sprievodnú a úvodnú skicu pri vzniku väčších celkov, ale ako na svojbytné médium. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera,“ informovala galéria.

foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password