Ďalšia spolupráca Univerzity Konštantína Filozofa a spoločnosti Jaguar Land Rover

Po predchádzajúcom úspechu projektovej spolupráce bola 23. augusta 2021 podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a firmou Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.

Spolupráca by mala prebiehať v nasledujúcich dvoch rokoch a jej účelom bude inventarizačný prieskum rastlín a monitoring vývoja populácií vybraných bio-indikačne významných skupín živočíchov. Zámerom monitoringu je okrem ekologických foriem výskumu sledovať vývoj osídľovania na špeciálne vybraných monitorovacích plochách a podporiť revitalizáciu areálu formou „zelených ostrovov“.

Od roku 2019 sa na Katedre ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF realizuje monitoring vybraných skupín fauny a flóry v areáli automobilového závodu.

Doterajší monitoring pomohol identifikovať niekoľko cenných rastlín a živočíchov – výskyt strehúňa škvrnitého, ktorý patrí k najväčším pavúkom Európy, či prítomnosť ropuchy zelenej, ktorá signalizuje priaznivé ekologické a biologické podmienky.

Areál závodu Jaguar Land Rover je domovom pre vzácne druhy, ktorých populácia na Slovensku každým rokom klesá. Medzi ohrozené druhy živočíchov patrí napríklad kuvik obyčajný a výrik obyčajný.

Monitoring bioty za UKF v Nitre koordinuje Ivan Baláž, a manažérom monitoringu za JLR Slovakia, s. r. o., je Martin Drozd.

Televízia Nitrička

Forgot Password