Dali ste už začipovať svojho psa?

Psíčkarom zostáva už len niekoľko dní na to, aby dali svojich domácich miláčikov začipovať. Ak je majiteľ psa v hmotnej núdzi, poplatok uhradí štát.

Domáce zvieratá sú v niektorých domácnostiach považované takmer za rovnocenného člena rodiny, o ktorého sa treba aj patrične postarať. Je však dôležité, aby boli aj začipované.

Od 1. septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, preto od tohto dátumu je to už povinnosť, ktorá sa týka hlavne psov, prípadne aj mačiek. Zviera by sa teda už nemalo považovať za vec a zmena taktiež zavádza opatrenia proti množiteľom. Povinné čipovanie rieši aj ochranu a starostlivosť.

Čo znamená čipovanie?

Označenie psíka mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť jeho aplikácie. Čip má priemer 2,12 mm a dĺžku 12 mm a jeho povrch je zdrsnený, aby v tele zvieratka neputoval. Čip sa aplikuje ako injekcia pomocou väčšej ihly do podkožia, obvykle na ľavej strane krku. Samotné čipovanie trvá len pár minút. Veterinárny lekár potom psíka zaeviduje do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ).

„Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí číselný kód. Číselný kód je v tom mikročipe. Číslo mikročipu nahodíme do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Nahodíme tam aj telefónne číslo majiteľa psa, iniciály majiteľa a iniciály psa. Keď sa pes stratí, ten, kto má takúto čítačku, oskenuje psíka , pozrie si do CRSZ majiteľa a hneď vám telefonuje,“ informoval veterinár Ivan Inštitoris.

Centrálny register spoločenských zvierat je digitálna databáza, kde veterinár zapíše údaje o zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote.

Dokedy je potrebné čipovať?

Psíky narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Majiteľom psov zostáva už len pár dní na to, aby dali začipovať svojich domácich miláčikov. Do konca októbra musia byť všetky psíky na Slovensku povinne označené Identifikačným čipom. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra. Čiže šteniatka narodené od septembra tohto roka, musia byť označené pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Psíka je ale vhodné čipovať čo najskôr, aby mohol byť v prípade potreby ošetrený bez akýchkoľvek problémov. Podľa tejto novely od 1. septembra 2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psíkovi, ktorý nie je identifikovaný, tzn. čipovaný. Aj im totiž hrozí pokuta do výšky 20 tisíc Eur. Výnimkou sú len súrne prípady. Kontrolu čipovania vykonáva veterinár prostredníctvom čítacieho zariadenia. Čítačku mikročipov majú veterinárni lekári, útulky, aj karanténne stanice pre zvieratá.

Aké sú poplatky a pokuty?

Podľa zákona by cena za čipovanie nemala byť vyššia ako 10 Eur. Ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát.

Regionálna veterinárna a potravinová správa vyplatí úhradu súkromnému veterinárnemu lekárovi za trvalé označenie psa transpondérom (mikročipom), ktorého vlastníkom je príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku maximálne pre jedného psa, ktorý je narodený do 31. októbra 2019,“ uviedol Ivan Riečan z Komory veterinárnych lekárov SR.

Ak majiteľ nedodrží povinné označenie, resp. nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 EUR. Pokiaľ neoznačí psíka, ktorý sa bude premiestňovať, alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu ponuka od 500 do 1200 Eur, v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3500 Eur. Veterinárna správa však môže udeliť aj pokutu od 300,- do 800,- EUR ak úmyselne poraníte, budete týrať alebo zabijete zviera nezákonným spôsobom. Rovnakú pokutu môžete dostať aj vtedy, ak to urobí osoba, ktorá koná na vašu zodpovednosť. Novela zabezpečuje aj pokutovanie osoby, ktorá štve zviera proti zvieraťu, alebo ho na tento účel cvičí, úmyselne opustí zviera za účelom zbaviť sa ho, bude falšovať doklady a identitu zvieraťa, podá zvieraťu omamú alebo chemickú látku, či napr. ako majiteľ nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za takéto konanie bude hroziť pokuta od 400 do 1000 EUR.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password