DAB vytvorilo vzdelávací program k inscenácii Kým nastane ticho

Inscenácia Kým nastane ticho pribudla do repertoára Divadla Andreja Bagara (DAB) v roku 2021. Aktuálne k nej pribudol komplexný vzdelávací program Ekohrdinovia. Podobne ako inscenácia, aj program sa zameriava na eko témy.

Zdroj: DAB

Určený je pre žiakov II. stupňa základných škôl. Témou je ochrana lesov.

„Vzdelávací program Divadla Andreja Bagara spája umenie, aktivizmus, odborné informácie a starostlivosť o životné prostredie, podporuje pozitívny vzťah a detí a mládeže k lesom a aktívny prístup k ich ochrane,“ opisuje divadlo.

Vzdelávacia idea popularizuje prácu a aktivity odborníkov, ochranárov aj ekológov.

Približuje tiež informácie o vode v lesoch, o lesných živočíchoch, riešení následkov lykožrútových a veterných kalamít, o výruboch lesov, o umelom zalesňovaní. Predstavuje pojmy ako prales, holorub, biodiverzita, ekosystém, lesné hospodárstvo, funkcie stromu/lesa či tzv. wood wibe web…

„Informácie a fakty sprostredkováva nenásilnou hravou formou a vizuálnym jazykom blízkym mladým ľuďom,“ uvádza DAB.

DAB sa tak opäť verejnosti prihovára ako zodpovedná inštitúcia, ktorej nie je ľahostajné životné prostredie. Zároveň podporuje neformálne vzdelávanie detí a mladých ľudí v enviro oblasti a tvorivo a netradične prepája ekologické a umelecké aktivity.

Televízia Nitrička

Forgot Password