Cyklus prednášok o výtvarnom umení galéria presúva do online priestoru

Prednášky a prezentácie renomovaných odborníkov si budete môcť pozrieť z pohodlia domova.

Pandémia a opatrenia s ňou súvisiace zahnali do virtuálneho sveta ďalší z projektov Nitrianskej galérie. Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na maľbu sa presúva do online priestoru.

Prvá online prednáška sa uskutoční už v utorok 6. októbra o 18. hodine.

„Veríme, že vďaka online forme sprístupníme prednášky širšiemu publiku, pričom ich kvalita a prínos ostanú nezmenene,“ mieni kolektív galérie. Prednášky budú dostupné na webovej stránke Nitrianskej galérie aj na sociálnej sieti Facebook.

Ako prvá sa v úlohe online lektorky predstaví historička umenia a umenovedy Silvia L. Cuzyová.

Pôjde o kunsthistorickú sondu do histórie, tradície a vízie Medzinárodného maliarskeho sympózia v renesančnom kaštieli v Moravanoch nad Váhom. Priaznivci umenia si budú môcť počas cyklu prednášok vychutnať aj rozprávanie o vzťahu maľby ako tvorivej praxe v dialógu s reduktívnymi metódami konceptuálneho umenia a hybridizácie intermediálnej skúsenosti či postavení maľby v súčasnom domácom trhovom systéme. Prizvaní odborníci budú rozoberať i obrazy krajiny v súčasnej maľbe a techniky súčasnosti. V závere projektu prebehne diskusia na tému Na slovíčko s mladou maľbou.

Zdroj: Nitrianska galéria

Desiaty ročník edukačného projektu vychádza z naliehavej potreby predstaviť problematiku a prebudiť záujem širokej verejnosti.

„Projekt sa snaží riešiť problém ,neprístupnosti´ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky,“ opisuje Nitrianska galéria. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password