Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi je späť. Najbližšia sa uskutoční už v utorok

V poradí druhým hosťom bude Michal Hvorecký a tretím Pavol Rankov.

Nitrianska galéria chystá pokračovanie 15. ročníka cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1. Besedy bude moderovať Dado Nagy.

Najbližšia letná literárna beseda sa uskutoční už 20. júla 2021 o 17. hodine v exteriéri na Samovej ulici č.1. Hosťom bude autor a prekladateľ Michal Hvorecký.

Michal Hvorecký sa narodil v roku 1976, má vyštudovanú estetiku a je zamestnaný v Goetheho inštitúte. Je autorom románov, poviedok a píše aj blogy. Jeho knihy boli publikované v ôsmich jazykoch a z nemeckého jazyka prekladá divadelné hry a prózu. „Roku 2009 získal v Berlíne Medzinárodnú novinársku cenu a roku 2010 Cenu Nadácie Tatra Banky za umenie – Mladý tvorca,“ uvedené je na stránke Michal Hvorecký.

Ďalšia beseda sa bude konať 17. augusta 2021 o 17. hodine v exteriéri na Samovej ulici č.1. Hosťom bude Pavol Rankov.

Pavol Rankov sa narodil v roku 1964 a vyštudoval knihovedu na FF UK v Bratislave. Pracuje na tej istej univerzite, no konkrétne na Katedre knižničnej a informačnej vedy. „Okrem pedagogickej činnosti sa venuje koncepciám a teóriám z oblasti masmédií, reklamy, informačných technológií a kultúry,“ píše sa na stránke Literárneho informačného centra. Rankov píše poviedky a debutoval zbierkou poviedok S odstupom času, ktorá bola vydaná v roku 1995 a vyznačuje sa nadväznosťou na tradície svetového, ale aj domáceho fantastického realizmu. „V roku 2020 sa stal laureátom 14. ročníka Ceny Európskej knihy, za titul Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) z roku 2011, vo francúzskom preklade od Michela Chasteaua,“ uvádza Nitrianska galéria v popise podujatia.

V prípade nepriaznivého počasia budú besedy presunuté do výstavných priestorov Nitrianskej galérie. Vstup na besedy je voľný.

Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj jeho hlavným partnerom.

zdroj: Nitrianska galéria

titulná foto: Nitriansky hlásnik

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password