V Nitre vznikne Komunitné centrum pre cudzincov

Centrum ponúkne jazykové kurzy, právne poradenstvo, dobrovoľnícke aktivity aj snahu obrusovať vzťahy v spoločnosti.

V súčasnosti je v Nitre a okolí viacero firiem, ktoré zamestnávajú veľké množstvo zahraničných pracovníkov. Sú tu tiež dve univerzity, kde študuje mnoho študentov z rôznych krajín Európskej únie a tretích krajín. „To so sebou prináša viaceré problémy – narastajú xenofóbne nálady v komunite, šíria sa myšlienky ,ohrozovaniaʼ väčšinového obyvateľstva zo strany migrantov,“ povedala Nikoleta Kováčová, PR manažérka Komunitného centra.

Aj preto vznikol projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre (skrátene COMIN).

Cieľom Komunitného centra je prekonávanie bariér v spolužití občanov a cudzincov a zníženie xenofóbie.

Centrum bude tiež podporovať sociálnu inklúziu cudzincov, ktorý majú na našom území trvalý alebo prechodný pobyt. Projekt má za úlohu vytvoriť spolupracujúcu skupinu organizácií s cieľom pripraviť stratégiu mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie.

„Centrum bude ponúkať širokú škálu služieb, ktoré budú poskytované viacerými organizáciami a jednotlivcami, ktorí vytvorili neformálnu spolupracujúcu sieť,“ hovorí PR manažérka Komunitného centra.

OZ Pokoj a dobro bude viesť kurzy slovenčiny a Miesto prvého kontaktu. K dispozícii bude tiež právne poradenstvo. Na stratégii sociálnej inklúzie sa bude podieľať Nitrianska komunitná nadácia, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Nitra a novovytvorená pracovná skupina. Tá bude zložená zo zástupcov zamestnávateľov, cudzincov, zastupiteľstva, mestského úradu, cudzineckej polície, mimovládnych organizácií a agentúr sprostredkujúcich zamestnanie. NKN vytvorí tiež dobrovoľnícke programy pre cudzincov. Spolupracovať bude s ďalšími neziskovými organizáciami, ktoré budú známe koncom roka 2019.

Slávnostné otvorenie Centra sa bude konať 3. septembra 2019 v Mieste prvého kontaktu na Samovej ulici 4 v Nitre.

Miesto prvého kontaktu bude otvorené v utorky medzi 9.00 a 11.00 a od 12.00 do 15.00 hodiny. V piatok bude služba dostupná od 9.00 do 12.00. K dispozícii bude aj telefónne číslo a kontaktný formulár na webstránke Centra.

Iniciátorom myšlienky je Rotary Club Nitra. Projekt koordinuje Nitrianska komunitná nadácia a jej hlavným partnerom je mesto Nitra.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password