COMIN centrum radí cudzincom

Miesto prvého kontaktu – COMIN poskytuje od 01. 10. 2019 konzultácie pre zahraničných klientov.

Tí si v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade v Nitre v mesiacoch október – december mohli vypočuť poradenstvo týkajúce sa udelenia alebo obnovenia pobytu cudzincov na Slovensku, zmeny zamestnávateľa, správneho konania na cudzineckej polícii, zmeny adresy na doklade o pobyte, získania/výmeny vodičského preukazu a skúšok v autoškole, možnosti sociálneho bývania a sociálnej pomoci zo strany mesta Nitra, jazykových kurzov slovenského jazyka, a mnoho ďalšieho. Centrum dovedna navštívilo 38 klientov, pričom bolo poskytnutých 57 konzultácií.

„Klienti boli z Iraku, Peru, Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Grécka, Brazílie, Poľska a zo Slovenska,“ uvádza PR manažérka COMIN Nikoleta Kováčová.

Zdroj: COMIN

Na Miesto prvého kontaktu – COMIN sa obracali aj zamestnávatelia, ktorých zaujímal postup pri zamestnávaní cudzincov z Ukrajiny. „Poradenstvo bolo poskytnuté aj personálnej agentúre, ktorá sa dopytovala na správnosť potvrdenia o ubytovaní predkladaného v rámci konania o pobyte na cudzineckú políciu,“ prezrádza COMIN. Ďalšou zrealizovanou aktivitou COMINu bol jazykový kurz slovenského jazyka spojený s interkultúrnym učením. „Bol realizovaný OZ Mareena v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre od 3.10.2019 do 9.12.2019. Kurz prebiehal 2-krát týždenne v trvaní 60 minút. Navštevovalo ho 15 účastníkov z 9 krajín,“ vysvetľuje Nikoleta Kováčová.  

„Okrem kurzu slovenského jazyka v najbližších dňoch odštartujú svoju činnosť aj voľnočasové/dobrovoľnícke programy pre cudzincov žijúcich v Nitre,“ informuje COMIN.

Zdroj: COMIN

Aktivity budú zamerané na zachovávanie kultúrneho dedičstva. Účastníci sa môžu podučiť ľudovým remeslám a interkultúrnemu dialógu pri výrobe šúpolienok, pletení košíkov z pedigu, maľovaní na textil, výrobe sviečok či rôznych techník výroby kvetov. Aktivity budú prebiehať každú stredu od 5.2. do 29.4.2020. Okrem iného klienti pridajú pomocnú ruku aj pri príprave Dňa rodiny – burzy šatstva, a v podujatiach zameraných na šport, pestovanie plodín, varenie, a mnoho ďalšieho.

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke centra.  

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password