COMIN chce v Nitre podporiť adaptáciu detí cudzincov prostredníctvom vzdelávania učiteľov

Centrum pripomína, že práca s deťmi cudzincov má svoje špecifiká a jeho snahou je upriamiť pozornosť na informácie a metodiky, ktoré im môžu pomôcť.

Nitrianske školy už podľa Comin-u (Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre) využívajú určité mechanizmy, ktorými pomáhajú deťom cudzincov s adaptáciou na nové prostredie. „Snažia sa ich zapájať čo najviac do mimoškolských aktivít alebo športových krúžkov, ktoré im pomôžu zaradiť sa do kolektívu ostatných detí,“ vysvetľuje Comin a dopĺňa, ze školy na druhej strane zároveň nie sú odborne pripravené na výzvy, ktoré sa s adaptáciou spájajú.

Deti po príchode do cudzej krajiny prechádzajú zmenami, ktoré im chce komunitné centrum uľahčiť.

Plánuje preto organizovať vzdelávanie a tréning pre učiteľov, s cieľom pomôcť adaptácii detí na nové školské prostredie. „Práve pochopenie týchto mechanizmov môže významnou mierou pomôcť deťom aj učiteľom zvládať rôzne situácie a uľahčiť tak vzdelávací proces,“ dodáva Comin.

Na webstránke comin.sk sa už dnes dajú nájsť materiály na stiahnutie, ktoré pedagógom v týchto aktivitách pomôžu. K dispozícii je tu desatoro pre školy – na čo nezabúdať pri vzdelávaní detí z iných krajín, vzdelávanie počas korony, potreby, riešenia a príklady dobrej praxe v danej oblasti. Multikultúrnym vzťahom medzi najmenšími môžu napomôcť aj materiály s názvom Farebná škôlka.

Viac sa o práci komunitného centra dozviete v reportáži Televízie Nitrička

Comin vytvorila Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom na základe rastúceho počtu obyvateľov Nitry pochádzajúcich z cudzích krajín. „V Nitre žije približne 79 000 obyvateľov a máme tu 5000 cudzincov, ktorí majú udelený pobyt, je to pomerne vysoké číslo. Pretože Nitra je významné industriálne centrum, je tu priemyselný park v rokoch, 2019 – 2020 bolo zriadené pracovisko na Klientskom centre,“ vyjadril sa pre Televíziu Nitrička hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Televízia Nitrička

Forgot Password