Colný úrad v Nitre vybavuje časť zásielok prednostne

Medzi spotrebiteľov by sa tak mali dostať rýchlejšie.

zdroj foto: Finančná správa SR

Ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky sú dnes potrebné takmer všade. Využívame ich v domácnostiach, obchodoch, službách, inštitúciách, aj na úradoch. Ozbrojení pracovníci Colného úradu v Nitre tieto zásielky vybavujú prednostne s cieľom urýchliť ich cestu na slovenský trh a ku konečnému spotrebiteľovi. „Pri colnom konaní dochádza v súčasnosti k prednostnému prejednávaniu zásielok s ochrannými pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami tak, aby tieto mohli byť čo najskôr distribuované a používané v rámci Slovenskej republiky,“ potvrdzuje Finančná správa SR, ktorá zodpovedá za oblasť colníctva, daní a poplatkov.

Viac ako 6 miliónov ochranných rúšok, cez 200 tisíc respirátorov a vyše 12 tisíc litrov antibakteriálneho gélu už prešlo kontrolou nitrianskych colníkov.

Pracovníci Colného úradu v Nitre kontrolujú zásielky (zdroj: Finančná správa SR)

Uvedený materiál bol dovážaný z Číny, Hongkongu, Talianska a Švajčiarska.

Podľa Finančnej správy musí byť v určitých prípadoch vykonaná kontrola dovezeného tovaru. Kontrola je zameraná na preverenie, či je materiál v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti alebo duševného vlastníctva. Sleduje sa tiež, či nie sú predložené falošné certifikáty preukazujúce kvalitu a bezpečnosť výrobkov.

Finančná správa uvádza, že urýchlenému colnému konaniu pomáha možnosť oslobodenia od cla a DPH pri dovoze ochranných prostriedkov, prístrojov a pod.

Oslobodenie sa týka najmä štátnych oraganizácií a povolených charitatívnych či dobročinných organizácií.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password