Colníci vybrali takmer 530 miliónov eur

Colný úrad v Nitre mal v roku 2019 kopu práce. Jeho pracovníci vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach skoro 530 miliónov eur.

„Finančná správa prostredníctvom Colného úradu Nitra v roku 2019 odviedla do štátneho rozpočtu SR a do rozpočtu EÚ 529 131 842, 56 eur. Túto sumu tvorilo viac ako 3 mil. eur cla, 315,96 mil. eur DPH a 209,25 mil. eur spotrebných daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ,“ informuje Colný úrad Nitra.

Podľa slov nitrianskeho colného úradu prerokovali príslušníci finančnej správy viac ako 22 500 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 22 261 colných vyhlásení s 56 459 tovarovými položkami. Vývoz mimo Európskej únie tvoril 47 005 colných vyhlásení so 66 920 položkami. V režime tranzit sa prepravilo celkom 1 200 zásielok.

„V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom sa počas roka 2019 zaistil alebo zabezpečil tovar v celkovej hodnote viac ako 4,6 mil. eur, okrem iného 15 820 kusov cigariet, 4,728 kila tabaku, 275,105 litra liehu, 187 453 kusov napodobenín tovaru, takzvaných fejkov a 2 373 039 kusov priemyselného tovaru“ dopĺňa úrad.

Príslušníci colného úradu vykonávali v uplynulom roku aj daňové kontroly zamerané na spotrebné dane. Tých bolo viac ako 316. Okrem toho zrealizovali aj miestne zisťovania v počte 2 900. V rámci kontrol dodržiavania zákona o elektronickej registračnej pokladnici vykonali 580 kontrol, pričom 6 z nich zaistili.

„Vykonali aj 1 979  kontrol na cestách, počas ktorých preverili takmer 17 000 motorových vozidiel a taktiež 32 kontrol v osobnej železničnej doprave,“ pokračuje colný úrad. Pri takmer 70 tis. meraniach použili príslušníci finančnej správy aj detekčné prístroje, špeciálne skenery či inú techniku. „119 kontrol bolo vykonaných za pomoci služobného psa, v štyroch prípadoch bola odhalená nezákonná preprava a držba drog (metanfetamín, extáza, kokaín, marihuana).“

Útvary colného úradu Nitra spolupracovali pri 154 kontrolách aj s rôznymi inštitúciami, napríklad políciou, Slovenskou obchodnou inšpekciou či Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

„Príslušníci finančnej správy z nitrianskeho colného úradu odhalili v roku 2019 celkom 2 931 porušení právnych predpisov, za ktoré udelili pokuty vo výške 84 437,86 eur,“ dodáva Colný úrad Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password