Chrípkové obdobie je znovu tu

S koncom leta a príchodom jesenného počasia k nám opäť dorazilo aj chrípkové obdobie.

Úvod školského roka a zmena počasia so sebou vždy prináša rôzne infekčné a respiračné ochorenia. Proti chrípke a ochoreniam je najúčinnejšou zbraňou prevencia. Najohrozenejšiu skupinu tvoria malé deti od 5 rokov.  

„V čase stúpajúceho počtu chorých na chrípku je v rámci prevencie vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Chorí na chrípku by nemali chodiť do práce či školy, ochorenie treba vyležať a v liečbe sa riadiť podľa pokynov ošetrujúceho lekára,“ informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Predškolské zariadenia patria medzi najrizikovejšie prostredia pre rýchle šírenie infekčných aj parazitných ochorení. Deti nemajú ešte dostatočne vyvinutý imunitný systém a sú preto na choroby náchylnejšie. Z toho dôvodu je v prípade škôlok zo zákona potrebné vykonávať „ranný filter“, kedy môže byť do škôlky umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

„Každý deň musí zodpovedná osoba zistiť zdravotný stav detí. Dieťa, u ktorého je podozrenie, že je choré, prijme iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa príznaky akútneho prenosného ochorenia prejavia u dieťaťa počas dňa, musí zodpovedná osoba dieťa izolovať od ostatných, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať jeho zákonného zástupcu,“ vysvetľuje Jana Hamade, vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností UVZSR.

Odborníci v prípade ochorenia taktiež varujú pred predčasným návratom na pracovisko alebo do školy. Choré osoby by sa do kolektívu mali vrátiť až po úplnom vyliečení. Predčasný návrat zvyšuje riziko nakazenia ďalších osôb a predlžuje sa aj samotné zotavenie danej osoby. Pri chrípkovom období je nesmierne dôležité dbať na pravidelné vetranie miestností a takisto aj na časté umývanie rúk. Ak sa v rodine vyskytuje chorá osoba, je vhodné aby mala vyčlenené vlastné poháre, taniere a príbor. U chorého človeka ma takisto veľký význam používanie rúška.

„Najjednoduchšou prevenciou je časté umývanie rúk, až 80 % infekcií sa šíri špinavými rukami. Obranyschopnosť organizmu posilní aj pravidelný pohyb, zdravá strava a predovšetkým dostatok zeleniny a ovocia. Najúčinnejšou prevenciou proti infekčným ochoreniam je očkovanie dieťaťa v rámci povinného očkovania zodpovedajúce jeho veku a podľa očkovacieho kalendára,“ dodala Jana Hamade.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password