Chrípka v Nitrianskom kraji zatvára školy a škôlky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zaznamenal v Nitrianskom kraji nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia.

Chrípka naberá na sile. Potvrdzujú to štatistiky za minulý týždeň uverejnené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Nárast chorobnosti predstavuje až 19,6 percenta oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu.

Spolu bolo hlásených 8 439 akútnych respiračných ochorení, z toho malo 1 055 pacientov chrípku.

Chrípkových ochorení teda oproti minulému týždňu pribudlo až o 28,5 percenta. „Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí,“ informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vysoká chorobnosť si vynútila zatvorenie štyroch materských a troch základných škôl v Leviciach, Topoľčanoch, Komárne a v Nových Zámkoch.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Približne u 2 percent chorých bol zaznamenaný komplikovaný priebeh ochorenia, čo predstavuje asi 170 pacientov. Z celkového počtu ochorení bolo 44,1 percenta zápalov prínosových dutín, 21,8 percenta zápalov pľúc a 34,1 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia úradu hlásilo 76 percent pediatrov a 63 percent lekárov pre dospelých, existuje preto predpoklad, že reálne čísla chorobnosti sú ešte vyššie.

Najjednoduchšie sa vírusy a baktérie šíria v kolektívoch a na verejných priestranstvách.

Je to preto na mieste dodržiavať zásady prevencie, ako dopĺňanie vitamínov, pravidelný pohyb a dôkladné umývanie rúk. Rizikoví sú predovšetkým seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou, tehotné ženy a zdravotnícky personál.

Rodičia, dbajte na zdravie svojich detí

Dôležité je tiež predchádzať chorobnosti vo vzdelávacích zariadeniach. Rodičia, dbajte na zdravie svojich detí a nedávajte ich do kolektívu, ak javia známky ochorenia. Choré dieťa do kolektívu nepatrí. Ochranu zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole upravuje aj zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa neho môže byť v predškolskom zariadení umiestené len dieťa, ktoré nemá príznaky prenosného ochorenia. Opakovaniu ochorenia sa dá zabrániť dostatočne dlhou rekonvalescenciou. V zásade platí, že zotavovanie by malo trvať toľko, koľko trvalo samotné ochorenie.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password