Chrípka sa šíri ďalej. Potvrdený aj prípad SARI

Chrípkových ochorení stále pribúda. V minulom týždni hygienici zaznamenali aj jeden prípad ochorenia SARI.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu vzrástla o viac ako 7 percent. Spolu bolo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nitre nahlásených 10 460 chorých, z toho 1 683 pacientom bola diagnostikovaná chrípka. Údaje do tejto štatistiky nahlásilo 68 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 64 percent lekárov pre dospelých.

Ide o viac ako 40 percentný nárast chrípky a jej podobných ochorení oproti minulému kalendárnemu týždňu.

Najviac pacientov bolo v skupine 0-5 ročných detí. Chrípkové sezóna si vynútila zatvorenie minimálne 12 materských škôl a 11 základných škôl. K dnešnému dňu ich však môže byť viac. Komplikovaný priebeh ochorenia bol zaznamenaný u 250 osôb.

„V okrese Nové Zámky bol potvrdený 1 prípad SARI u 57 ročnej neočkovanej ženy s potvrdeným vírusom chrípky typu A,“ informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

Zdroj: RÚVZ NR

SARI alebo Severe Acute Respiratory Infection je akútne respiračné zápalové ochorenie, ktoré má vážny priebeh. Prejavuje sa náhlym zvýšením telesnej teploty, kašľom, bolesťou hrdla, skráteným dychom alebo sťaženým dýchaním. Závažný priebeh tohto ochorenia môže postihnúť najmä osoby s chronickým ochorením dýchacieho, srdcovo-cievneho, endokrinného a imunitného systému, ale aj tehotné ženy a starších ľudí. Pacient musí byť hospitalizovaný a často končí na pľúcnej ventilácii. Prevencia je rovnaká ako pri chrípke.

Hlásenie prípadov SARI na Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné, vykonáva tak Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Každému pacientovi, ktorý má ťažké chrípke podobné ochorenie musí byť odobratá vzorka na virologické vyšetrenie. „Nepretržité a kvalitné monitorovanie chrípky je jedným zo základných pilierov pripravenosti štátu na pandémiu,“ dopĺňa Odbor epidemiológie ÚVZ SR.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password