Chrenovčania kompostujú: V meste pribudlo ďalšie kompostovisko

Zapojené domácnosti dostali kľúč od kompostéra, potrebné príslušenstvo aj informácie v podobe prednášky.

Zhodnocovanie bioodpadu a následné využitie kompostu vo výsadbe je jedným z cieľov projektu podporeného grantovým programom Mením moje mesto 2020. Program je finančne podporovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra.

Po vzore dobrého príkladu praxe kompostovania u komunity na Výstavnej ulici sa k prospešnej aktivite pripája aj komunita na ďalšej ulici sídliska Chrenová. Na Výstavnej obyvatelia triedia kuchynský bioodpad už 2 roky.

Ku komunite 60 domácností bytového domu na Výstavnej ulici sa tak pridávajú obyvatelia Lipovej ulice.

„Bioodpad je jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku prospešného kompostu. Zabráňme tlenia bioodpadu na skládke odpadov, kde sa nemá šancu rozložiť,“ mienia inciátori projektu s názvom Komunitné kompostovisko na ulici Lipová. Projekt má obyvateľom ukázať, aké sú tieto aktivity jednoduché a potrebné pre životné prostredie. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie príslušenstva ku kompostéru, vedierok na bioodpad pre zapojené domácnosti, prednáška a informačné materiály.

„Osveta sa najlepšie šíry prostredníctvom praktickej realizácie,“ dodali iniciátori projektu.

„Občianske združenie Komunita kompostuje, ktoré zabezpečilo praktickú realizáciu kompostéra, pripravilo pre obyvateľov Lipovej aj praktické ukážky,“ potvrdzuje Lenka Mareková z odboru komunikácie a propagácie mestského úradu.

zdroj foto: nitra.sk

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password