Poradňa: Chrápem, chrápeš, chrápeme…

Chrápanie je pomerne bežný problém. Riešiť ho môžete v ambulancii nitrianskej fakultnej nemocnie a v špecializovaných zariadeniach.

„Chrr, chrr, chrrrr…“
„Fero, nechráp!“
„Veď ja nechrápem.“

Je vám tento scenár známy? Štuple do uší, alebo oddelené spálne riešia problém len na jednej strane. Tí, ktorí „pília drevo“ každú noc, by si mali uvedomiť, že ide o riešiteľný zdravotný problém. S poruchami dýchania v spánku (SAS) vám vedia najlepšie pomôcť v tzv. spánkových laboratóriách. Ešte predtým, ako takéto špecializované stredisko navštívite, zájdite aj do nitrianskej fakultnej nemocnice.

FN Nitra ponúka v ambulancii pneumológie a ftizeológie (PaF) základné skríningové vyšetrenie pre zistenie poruchy dýchania v spánku. Vyšetrenie realizujú ešte pred návštevou spánkového laboratória. „Potrebujete k tomu výmenný lístok od vášho praktického lekára alebo špecialistu (ORL ambulancia), ktorý pre určité príznaky má podozrenie na SAS a odporúča vyšetrenie na skríning SAS,“ informuje hovorkyňa FN Nitra Táňa Timková.

Pre objednanie do ambulancie pneumológie a ftizeológie, volajte na telefónne číslo 037/6545608 po 13. hodine. Pred vyšetrením na diagnostiku SAS je potrebné realizovať vyšetrenie na ORL ambulancii,“ upozorňuje Táňa Timková.

zdroj. zdravie.sk

Po objednaní nasleduje pľúcne vyšetrenie a nočné vyšetrenie. Skríningový nočný pulzoxymeter je malý prenosný prístroj, ktorý vám zapožičajú v ambulancii a na druhý deň ho prinesiete späť. „Prístroj zaznamenáva zmeny okysličenia krvi, dychovej a srdcovej  frekvencie a iných dôležitých parametrov na odlíšenie SAS,“ vysvetľuje hovorkyňa nitrianskej nemocnice.

Na základe záznamu pulzoxymetra, ktorý si počas spánku neskladáte dole, budete odporučený na vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, kde sa realizuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie.

Nitrianska nemocnica radí, že pacient s dýchacími problémami počas spánku a diagnózou SAS by mal dbať na úpravu životosprávy, dodržiavať pravidelný režim a spánkovú hygienu – spávať na boku a na bruchu, nie na chrbte. Dôležité je obmedziť alkohol, cigarety, kávu a povzbudzujúceho nápoje, sedatíva, hypnotiká, používanie rôznych dentálnych mechanických pomôcok. Najpodstatnejšia je redukcia telesnej hmotnosti.

zdroj: pixabay.com

Test na poruchy dýchania v spánku by mali absolvovať profesionálni aj neprofesionálni šoféri.

Podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 20/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa predchádzajúca vyhláška zákona o cestnej premávke, bola stanovená frekvencia zdravotných prehliadok posudzujúcich zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.

FN Nitra informuje, že profesionálni vodiči musia absolvovať vstupnú prehliadku pred pracovným zaradením a pravidelnú prehliadku každých 5 rokov. Vodiči s diagnózou liečeného SAS stredne závažného a závažného stupňa SAS absolvujú prehliadku každý rok.

Pravidelné testovanie porúch dýchania v spánku je prevencia pred úrazmi a nehodami spôsobenými podobnými diagnózami.

Neprofesionálni vodiči absolvujú vstupnú prehliadku pri žiadosti o vodičské oprávnenie a po dosiahnutí 65. roku života každých 5 rokov. Šoféri s diagnózou stredne závažného a závažného stupňa SAS absolvujú prehliadku každé 3 roky.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password