Chorých v Nitrianskom kraji stále pribúda

Chrípka svoje posledné zbohom ešte nedala. Nárast chorobnosti predstavuje za posledný týždeň viac ako 20 percent.

Spolu bolo v 9. týždni 2020 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji hlásených 7 621 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu nárast chorobnosti o 23,1 percent.

Až 16,8 percent všetkých ochorení tvoria pacienti s chrípkou.

S chrípkou zaľahlo v našom kraji do postele 1 282 pacientov, čo je oproti minulému kalendárnemu týždňu nárast o neuveriteľných 47,6 percent. Najviac chorobnosť ohrozuje skupinu 0-5 ročných detí. Výchovno-vzdelávací proces bol v našom kraji prerušený päťkrát. Zatvorené boli štyri materské školy v Komárne, Topoľčanoch a v Nových Zámkoch a jedna základná škola v Nitre.

„Priebeh ochorení bol komplikovaný u 180 osôb, čo predstavuje 2,4% z celkového počtu hlásených ochorení,“ informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Zápalom prínosových dutín trpelo 45 percent pacientov, 26 percent zápalom pľúc a takmer 29 percent ľudí sa liečilo na zápal stredného ucha.

Koronavírus trápi okolité krajiny, ministerstvo školstva vydalo usmernenia

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet ochorení v Európe vyvolaných novým koronavírusom COVID-19 prijala Bezpečnostná rada SR konkrétne opatrenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenia pre školy a školské zariadenia.

„V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav,“ píše sa v usmernení.

Ministerstvo školstva zároveň dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurizií ani iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

V prípade, že sa u kohokoľvek, kto sa nachádzal v oblastiach s výskytom nového vírusu, objavia príznaky ako zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma. V žiadnom prípade by nemal chodiť priamo k lekárovi, ideálne je kontaktovať ho telefonicky. „V prípade, že daný lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle pre ňu špeciálnu stanitku,“ informuje ministerstvo.

Ak symptómy nebudú ťažké, obvodný lekár môže rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Materským, základným, stredným a vysokým školám aj školským zariadeniam a študentským domovom či internátom ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a noc jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest.

Ak žiak plní povinnú školskú dochádzku, nie je možné ho vylúčiť z vyučovania, pokiaľ neprejavuje príznaky ochorenia.

V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je takýto krok na zvážení riaditeľa po dohode s rodičmi. „Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia,“ uzatvára ministerstvo.

Preventívne opatrenia by mali platiť v tomto období aj pre ľudí, ktorí nevycestovali do rizikových oblastí. Bežná chrípka sa tiež spája s rizikom vzniku závažných komplikácií.

Celé znenie Usmernenia k šíreniu koronavírusu nájdete na tomto linku.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password