Chorobnosť v kraji rastie. Pacientov však veľa nie je

V Nitrianskom kraji bol zaznamenaný nárast akútnych respiračných ochorení. Pacientov je menej ako tisíc.

Napriek tomu, že v uplynulých dňoch bol oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu zaznamenaný 18-percentný nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), hlásených bolo len 921 pacientov, čo predstavuje necelých 246 osôb na 100 000 obyvateľov. Oproti minulému roku je tento počet výrazne nižší – v 25. týždni roku 2019 bolo zaznamenaných až 3 797 pacientov, dôvod na paniku preto naozaj nie je.

Chrípku diagnostikovali v Nitrianskom kraji 83 ľuďom, čo je 9 percent zo všetkých hlásených ochorení.

Napriek nízkemu číslu to predstavuje oproti minulému kalendárnemu týždňu nárast chorobnosti na chrípku a chrípke podobných ochorení o 105,8 percent. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb ,“ uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Hlásených bolo 33,3 percent zápalov prínosových dutín, 13,3 percent zápalov pľúc a 53,4 percent zápalov stredného ucha.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných detí.

RÚVZ v NR

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password