Chcete zmeniť svet?

Prinášame vám 5 zásad, ako zmeniť svet podľa Mahátma Gándhího.

Celým menom Móhandás Karamčand Gándhí bol indický mysliteľ a politik. Organizoval po celej Indií odpor proti cudzej nadvláde na zásade: nespolupracovať so zlom, nespravodlivosťou a vykorisťovaním. Bojoval zvláštnou zbraňou zvanou ohynsa – vylúčenie násilia.

Zmeňte seba samého

Chcete zmeniť svet? Najskôr musíte začať sebou. Ako povedal samotný Gándhí: „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

Odpúšťajte

Odpustite a nechajte odísť. Ľudí, situácie, veci. Nelipnite na minulosti, nesnažte sa predstavovať iné scenáre. Všetko je tak, ako malo byť, prijmite to.

Bez vetra sa ani lístok nepohne

Chcete vidieť výsledky? Myslieť na úspech, všetko si pekne predstavovať je síce pekné, žiaľ, nikam vás to neposunie. Aby ste sa niekam posunuli, musíte konať. „Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

Buďte láskaví

„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“ Nie vždy nás obklopujú ľudia, o ktorých môžeme povedať, že s nimi na 100 percent súhlasíme. Dovoľme im mať ich názor, nesnažme sa s nimi bojovať. Načo aj? Láskavosť je najkrajšia vlastnosť, pracujte na nej.

Pracujte na sebe.

Každý deň venujte aspoň chvíľočku na sebarozvoj. Buďte autentickí a šťastní, eliminujte negatívne faktory – zlých priateľov, situácie, prácu, hudbu. Čo vyžarujete, to priťahujete.

Myšlienka na záver: „Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.“

Televízia Nitrička

Forgot Password