Chcete sa vyjadriť k tvorbe Územného plánu Nitry? Čoskoro budete mať možnosť

Verejné stretnutia odprezentujú dôvody, zámery a proces zapájania verejnosti do tvorby plánu. Cieľom je tiež získať názory a pripomienky obyvateľov.

Mesto Nitra v súvislosti s tvorbou nového územného plánu pripravuje verejné stretnutia s obyvateľmi. Úlohou stretnutí je predstavenie dôvodov, východísk, princípov a cieľov zámeru tvorby územného plánu. „Následne sa chceme zhovárať s vami, obyvateľkami a obyvateľmi Nitry. Vaše pohľady na potreby a problémy, ktoré vám život v našom meste prináša pozorne zaznamenáme a tie, ktoré by mohol  nový územný plán mesta riešiť v prospech celkovo väčšej kvality života v Nitre budú aj súčasťou zadania pre jeho vypracovanie,“ uvádza nitrianska radnica.

Magistrát zaujímajú odpovede na otázky, aké kritériá rozvoja má mať mesto, v ktorom chcete žiť?

Ale napríklad aj to, čo sú najväčšie prekážky a nedostatky pre kvalitný život vo vašej mestskej časti? Aká je vaša spokojnosť s dopravnou infraštruktúrou a prepojenosťou, výstavbou, stavom verejných priestranstiev či mestskou zeleňou? A akým potrebám verejnosti by malo mesto pri svojom priestorovom rozvoji prioritne vychádzať v ústrety?

Proces sa aktuálne nachádza v záverečnej fáze diskusií s rôznymi skupinami. Výsledkom diskusií má byť získanie informácií a získanie podnetov. „Stretnutie s Vami ako obyvateľkami a obyvateľmi jednotlivých mestských častí je dôležitou súčasťou zbierania názorov a návrhov od nitrianskej verejnosti. Získané podnety sa stanú súčasťou podkladov pre spracovateľa, ktorý návrh nového Územného plánu mesta vypracuje,“ dodáva mestský úrad.

Diskusie sa budú konať v spolupráci Útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Nitre a Koordinačnej skupiny pri Komisii mestského zastupiteľstva pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť.

Stretnutia sa uskutočnia vo veľkej zasadačke mestského úradu od 17.00 do 19.30 hod.

Dátum 4. november bude patriť obyvateľom mestských častí Klokočina, Čermáň, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Horné Krškany a Dolné Krškany a 11. novembra sa tu stretnú obyvatelia Starého mesta, Zobora, Dražoviec, Chrenovej a Janíkoviec.

foto: NH

Televízia Nitrička

Forgot Password