Centrum Slniečko bude môcť umiestniť obete domáceho násilia do vlastných priestorov

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na svojom septembrovom rokovaní odsúhlasili predaj nehnuteľnosti, ktorú mala táto nezisková organizácia v prenájme od roku 2006.

Ako pred časom uviedla riaditeľka centra Mariana Kováčová, vďaka tomuto kroku bude možné rozšíriť kapacitu zariadenia a zároveň sa podstatne zjednoduší získavanie financií na jeho prevádzku.

Slniečko sa usilovalo kúpiť objekt v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce do svojho vlastníctva už vlani. Zastupiteľstvo vtedy odsúhlasilo predaj budovy za 135.000 eur. Suma vznikla odpočítaním realizovaných investícií od ceny 203.000 eur, ktorú určil znalec.

Krajskí poslanci však napokon na svojom septembrovom rokovaní cenu za nehnuteľnosť zvýšili na 157.000 eur, pretože Slniečko nedokázalo vydokladovať všetky vykonané investície. „Máme tu zákonné mantinely, ktoré nás nepustia. Od sumy, ktorú určil odhadca, sa odpočítali investície, ktoré sú preukázateľné. Žiaľ, nenašli sa doklady, ktoré by potvrdzovali, že investície boli väčšie. Brali sa do úvahy iba tie doklady, ktoré boli k dispozícii, a z toho vznikla suma 157.000 eur. Ak by sme tu schvaľovali predaj za jedno euro alebo za 135.000 eur, alebo za hocijakú inú sumu, bolo by to v rozpore so zákonom,“ uviedla podpredsedníčka NSK Martina Holečková.

Niektorí krajskí poslanci kritizovali zvýšenie kúpnej ceny za objekt, v ktorom Slniečko sídli.

„Je úplná nepravda, že nemôžeme schváliť cenu objektu pod 157.000 eur. To nemá so zákonom nič spoločné. Zákon hovorí o dôvode hodnom osobitného zreteľa a v takom prípade môže byť cena aj jedno euro, ak si ju vieme obhájiť, a v tomto prípade si ju obhájiť vieme,“ zdôraznil poslanec Igor Kršiak. „Keby bolo na mne, ja by som im určite dala túto budovu za jedno euro. Je to organizácia, ktorá viac ako 20 rokov rozvíja služby, ktoré často ani neboli ukotvené v zákone, a až ich pričinením a dobrým príkladom z praxe sa do legislatívy dostali. V rámci kraja poskytuje služby pre obete domáceho násilia ako jediná,“ povedala poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.

Centrum Slniečko je jedinou organizáciou na území NSK, ktorá poskytuje pomoc deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, zažívali domáce násilie, týranie a sexuálne zneužívanie.

„Sme niečo medzi špecializovaným centrom pre deti a rodiny a psychiatrickým zariadením, kde deti môžu zo seba dostať to, ako im bolo ubližované. Máme krásne dvoj-, trojročné deti, ktoré sú zneužívané, znásilňované. Snažíme sa robiť prevenciu aj na základných a stredných školách, aby bolo čo najmenej detí týraných. Toto treba zastaviť a vďaka nášmu centru sa môžu cítiť v bezpečí,“ dodala pred časom Kováčová.

Televízia Nitrička

Forgot Password