Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami funguje aj počas leta

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva pôsobí v Topoľčanoch od roku 2005. Odvtedy našlo za jeho dverami pomoc viac ako šesťtisíc klientov – detí so špeciálnymi potrebami nášho regiónu.

Centrum funguje aj počas letných prázdnin. „Navštevujú nás deti so zdravotným postihnutím či s vývinovými poruchami, najmä s poruchami učenia alebo reči. Tieto deti sú zaradené do bežných škôl, čiže musia zvládať učebné osnovy s odbornou pomocou,“ hovorí riaditeľka centra Jana Merašická. 

Počas letných dní je pre žiakov s poruchami učenia pripravený program, prostredníctvom ktorého doberajú zameškané učivo.

V ponuke je tiež program pre deti so špeciálnymi potrebami v predškolskom veku, ktoré idú v septembri do prvého ročníka. Počas pandémie koronavírusu centrum fungovalo v obmedzenom režime. „Rodičia natáčali videozáznamy pre našu pani logopedičku, ktorá ich analyzovala a následne im poskytovala spätnú väzbu,“ spomína riaditeľka. „Zaznamenávame rýchlejšie zlepšenie nápravy poruchy reči, ako keby dieťa navštevovalo centrum.“  Rodičia mali k dispozícii konkrétne stratégie ako spracovať rôzne úlohy tak, aby im dieťa porozumelo. 

Podľa Jany Merašickej je veľmi dôležité, aby dieťa cítilo podporu od rodičov. „Chcela by som povzbudiť rodičov, aby aj oni povzbudzovali svoje deti. Častou tendenciou rodičov detí so špeciálnymi potrebami býva totiž orientácia na ich nedostatky, ale vtedy je dieťa znechutené a nemá motiváciu ísť ďalej.“

Domáce prostredie, v ktorom deti fungovali počas koronakrízy, malo aj pozitívne účinky na ich napredovanie. „Mám pacienta, ktorý je po štyroch mesiacoch koncentrovanejší. Je to tým, že bol v pokojnom domácom prostredí a nebol vystavovaný rušivému hluku triedy a podobným aspektom. Samozrejme, aj učenie sa v domácom prostredí, tzv. homeschooling, je dôležité vyvažovať primeraným sociálnym kontaktom, aby sa dieťa nestalo sociálne frustrovaným,“ uzavrela riaditeľka Jana Merašická. 

Viac sa dozviete v reportáži spravodajstva Tv Nitrička. 

Kristína Fáberová

Televízia Nitrička

Forgot Password