Centrum pomoci Femina pomáha ženám v núdzi už 5 rokov. Svoje pôsobenie rozšírili o ďalšie mestá

Centrum vzniklo ako poradňa s pôsobením na celom Slovensku.

Počas svojej existencie pomohlo centrum vyriešiť 614 prípadov a viacerým klientom bola pomoc poskytovaná opakovane. „Začali sme sa uberať nielen smerom sociálneho poradenstva, ale aj cestou konkrétnej pomoci. Spolupracujeme s viacerými organizáciami a darcami, ktorí nám pomáhajú pomáhať tým, ktorí si pomôcť nevedia. Dopyt po našich službách sústavne rastie každým rokom,“ vyjadrila sa Anna Siekelová, riaditeľka centra.

Centrum konkrétnej pomoci Femina otvorilo začiatkom decembra 2016 občianske združenie Fórum života v budove Nemocnice Levice.

 „Levice sú mestom s najvyššou mierou potratovosti, rozhodli sme sa byť čo najbližšie ženám, ktoré by nás mohli potrebovať,“ skonštatovala Siekelová. Postupne sa pôsobnosť centra rozšírila a ďalšie dve poradne vznikli v Snine a Prešove. Centrum klientom poskytuje základné sociálne a právne poradenstvo, psychologické poradenstvo a tiež gynekologické poradenstvo, a to úplne zadarmo. Sociálny pracovník pomáha klientovi zorientovať sa v jeho situácii a zároveň ponúka možnosti riešenia danej životnej situácie.

Poradňa pomáha najmä dievčatám a ženám v ťažkej životnej situácii, osamelým matkám, obetiam násilia a diskriminácie bez ohľadu na sociálnu či ekonomickú situáciu, ale súčasne i rodinám v núdzi.

V januári 2021 sa centrum pretransformovalo na samostatnú neziskovú organizáciu. Svoju činnosť rozšírilo o hmotnú pomoc určenú ženám, dievčatám i rodinám v ťažkých životných situáciách i viacdetným rodinám v núdzi, v spolupráci s podporou anonymných darcov.

Televízia Nitrička

Forgot Password