Cech maliarov na Slovensku bude pomáhať

Podporiť sa rozhodli hendikepované deti a deti s autizmom.

Cech maliarov Slovenska (člen SŽZ) so sídlom v Nových Zámkoch pôsobí ako stavovská organizácia združujúca malých podnikateľov už od roku 2000. Charitatívne akcie tohto druhu organizuje každoročne od  roku 2016 predovšetkým v školách a nemocniciach. Členovia sa zúčastňujú podobných charitatívnych projektov aj v zahraničí, prostredníctvom partnerských cechov.

Podporiť hendikepované a autistické deti prídu 4. októbra o 8,30 hodine do Spojenej školy na Hálkovej ulici 54 v Bratislave. Na akcii sa zúčastnia aj profesionálni maliari z Čiech, Slovinska a Maďarska v celkovom počte cca 50 maliarov (SZČO) a žiakov (učňov).

V rámci charitatívnej akcie budú tento rok vymaľované dve poschodia školských chodieb a jedáleň školy.

Súčasťou tohto dňa bude aj súťaž maliarskych tímov, pričom najšikovnejší účastníci budú ocenení. „Nakoľko pôvodné nátery stropov na chodbách sú vo veľmi zlom stave, na kontrolnom dni sa rozhodlo sa , že ich budú aplikovať striekaním airless zariadeniami Graco,“ hovorí Martina Bödöková zo Slovenského živnostenského zväzu.

Generálnym partnerom akcie je spoločnosť Chemolak a.s, hlavnými partnermi spoločnosti Schuller Eh´klar a Knauf. Charitatívnu akciu ďalej podporili Slovenský živnostenský zväz, Cech taxi Bratislava, Pekáreň F&K Komárno (člen Cechu pekárov a cukrárov ZS), Asociácia správcov registratúry a iní. „Všetci, ktorí podporili túto udalosť, tak zároveň vyjadrili záujem o hendikepované deti vzdelávajúce sa na tejto škole, ako aj o remeselnú prácu, ktorá má svoj zmysel a  úžitok pre skvalitnenie ich školského prostredia,“ dodáva Martina Bödöková.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password