Časť mestského parku čaká premena

Mestský park čaká revitalizácia. Pribudne nielen zeleň, ale aj nové osvetlenie.

Na istom úseku v mestskom parku pribudne viacero lavičiek, hojdačiek a rôznych prírodných plastík. Budú sa tu nachádzať i nové záhony kvetov. Tisíce eur pôjdu aj do nového osvetlenia.

Cieľom projektu je budovanie a revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry časti Nového a Spojovacieho parku v meste Nitra. Okrem novej výsadby by sa podľa projektu malo dočkať ošetrenia vyše 300 pôvodných stromov. Predĺži sa tým hlavne životnosť celého parku. „Uskutoční sa zdravotná aj kompozičná previerka drevín. Tým dosiahneme napríklad to, že sa pootvoria výhľady na niektoré pamiatky, napríklad na hrad,“ prezradil hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Celkové náklady na projekt predstavujú 662 542,53 eur z toho nenávratný finančný príspevok tvorí 629 415,40 eur. Spomínaný nenávratný príspevok Mesto Nitra získalo zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Projekt rieši ošetrenie pôvodnej stromovej vegetácie, výsadbu nových drevín (stromov a krov), výsadbu trvalkových záhonov a kvetinovej lúky. Predmetom riešenia sú autorské výtvarné diela vo forme prírodných plastík, výmena časti mobiliáru, lavičky a drobné odpadové nádoby, rekonštrukcia časti verejného osvetlenia a budovanie informačného systému,“ informoval nás hovorca Nitry.

Ako vysvetlil, informačný systém bude tvoriť náučný chodník zameraný na ekológiu. Na ňom budú osadené informačné tabule s informáciami o hmyze, rastlinách a podobne. Presné množstvo a druhy vysadených drevín budú známe až po verejnom obstarávaní. Odhadovaný termín realizácie je 2019 –2020.

Televízia Nitrička

Forgot Password