Byty čakajú na nájomníkov

Na Hlbokej ulici v mestskej časti Čermáň stojí zrekonštruovaná bytovka. Zatiaľ je však neobývaná.

Budova bývalej slobodárne, neskôr ubytovne, je v súčasnosti zrekonštruovaná. Kolaudačné konania boli bez väčších problémov ukončené v polovici augusta. „Týmto je celá stavba podľa stavebného zákona spôsobilá na užívania,“ objasnil investičný odbor.

Bytovka bola pred opravou v zlom stave. Momentálne zrekonštruované priestory poskytujú 35 bytových jednotiek, z toho 10 garsónok a 25 1-izbových bytov.

Bytové jednotky sú určené pre mladé rodiny, osoby so zdravotným postihnutím či osoby z detského domova. Zo záujemcov o bývanie sa vytvorí návrh poradovníka, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. „My máme budúcich nájomcov schválených. Poradovník je pre nás záväzný a musíme ho dodržať,“ povedala Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre.

Podnájomníci zatiaľ na Hlbokej nebývajú. Ich nasťahovaniu predchádza stanovenie výšky nájmu. Tá bola aj materiálom rokovania nedávneho 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia materiál v auguste prerokovala a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Suma mesačného nájomného za 1 m2 bola stanovená na 2,89 eur. „My sme sa rozhodli z toho sociálneho pohľadu. Nie sme finančníci ani ekonómovia,“ vyjadrila sa Anna Laurinec Šmehilová, poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsedníčka Komisie.

Výstavbu bytovky na Čermáni podporilo dotáciou v rámci rozvoja bývania Ministerstvo dopravy a výstavby SR, úver poskytol Štátny fond na rozvoj bývania. Oprava bytového domu vyšla na viac ako 1 milión eur.

„Celkové náklady na rekonštrukciou dosiahli 1 072 927 eur, Štátny fond rozvoja bývania poskytol 608 622 eur,“ spresnil hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Poslanec Miloš Dovičovič navrhoval nájomné vo výške 3,59 eur. Argumentoval nájomným, ktoré sa platí za byty postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja vidieka v obci Babindol. Výška nájomného za spomínané byty v Babindole je 3,58 eur mesačne za 1 m2. Primátor Hattas chce počkať na právne vyjadrenie. „Ja si nechávam priestor na právny výklad, aby sme si boli stopercentne istý, že je všetko v súlade s pravidlami štátneho fondu rozvoja bývania. Akonáhle by to nebolo v súlade, museli by sme vrátiť dotáciu,“ vyjadril sa na margo výšky nájomného.

Kedy sa do bytovky nasťahujú podnájomníci, zatiaľ nikto nevie.

Podľa vedúcej odboru sociálnych služieb MsÚ Nadi Šimovej musí byť najprv schválená cena nájmu. „Tá sa uvedie do zmluvy, aby nájomcovia vedeli , koľko budú platiť zábezpeku a aká bude výška nájmu, ktorú budú mesačne platiť,“ dodala na záver.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password