Burza práce v Nitre

Burza práce slúži nielen na hľadanie, ale aj na zorientovanie sa na trhu práce.

Ako uvádza Bronislava Pekárová, poverená riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, burza ponúka určitý typ zblíženia sa medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie:

„Na burze ide aj o prezentáciu špecifík pracovných činností na pracovných miestach, ktoré sa ponúkajú v rámci regionálneho trhu práce.“

Účastníci burzy boli prevažne spoločnosti v automobilovom priemysle, poisťovníctve, verejnej správe ale aj súkromné firmy, ktoré prezentovali svoje široké ponuky. Potenciálni zamestnávatelia odpovedali na otázky: akú pracovnú dobu vyžadujú, či bude zabezpečená doprava, vysvetľovali odmeňovaciu politiku danej firmy, benefity spojené s pracovnou činnosťou, a samozrejme, platové ohodnotenie.

Na aké povolania bolo možné najčastejšie natrafiť? „Najviac sú to pozície do výroby, práca v administratíve so znalosťou anglického jazyka a IT pozície,“ informuje Daniela Schweizer, manažérka náboru.

Zdroj: Pixabay.com

Predstaviť sa mohli aj zástupcovia rôznych odborných škôl, ktorí ponúkajú uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. „Naša škola je naučená chodiť na burzy práce alebo burzy informácií, lebo sme lídrami v duálnom vzdelávaní v okrese Nitra. Máme najviac žiakov, a najviac firiem spolupracuje snami.“ oboznamuje Ján Jamrich, riaditeľ SOŠ technickej vo Vrábľoch.

Prezentované boli aj mnohé sociálne programy, tie zabezpečujú uchádzačom o zamestnanie väčšie možnosti výberu, pomáhajú vytvárať pracovné pozície, na ktoré by inak nevystal rozpočet alebo prispievajú zamestnávateľom k hladšiemu rozbehu ich spoločnosti.

„Chceme aj prezentovať podporu pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov cez ponuku aktívnych opatrení trhu práce prostredníctvom mnohých programov a projektov, ktoré aktivizujú a podmieňujú mať tu úspešnosť kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce,“ dodáva Bronislava Pekárová.

Podľa štatistík sa miera evidovanej nezamestnanosti v oblasti Nitra z roka na rok znižuje, či bude tento trend pokračovať preverí čas. Ak chcete vedieť viac kliknite na našu reportáž tu

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password